Byggcheferna

Byggcheferna är branschföreningen för Ledarnas medlemmar inom byggyrkena. Vi arbetar med förändringsarbete i samhällsbyggnadssektorn.

Att vi är det bästa valet för just dig gör vi allt för att bekräfta. Vi vill nämligen bara ha nöjda medlemmar. Byggcheferna är nu uppe i drygt 16 500 medlemmar, och vi växer.

Som byggchef har du ett stort ansvar för verksamheten och för dina medarbetare. Det är mycket att hålla koll på, och i det arbetet finns vi på din sida. Som medlem i Ledarna ger vi dig som chef i byggbranschen bättre förutsättningar att göra ditt jobb. Läs mer om medlemskapet och bli medlem.

Våra prioriterade områden är chefens arbetsmiljö, ledarskap, etik och mångfald.

Vi vill vara med och påverka utvecklingen i samhällsbyggnadssektorn. Därför är branschbevakning och opinionsbildning ett prioriterat område där vi deltar aktivt i både traditionella och sociala medier. En betydelsefull kanal i det opinionsbildande arbetet är tidningen Byggvärlden som är vår medlemstidning och där vi har en egen medlemssida. 

Vi genomför också medlemsanpassade utbildningar och seminarier. Exempel på det är Mera mångfald, bättre balans samt Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen.

Ett viktigt engagemang är utmärkelsen Årets Byggchef som Byggcheferna tillsammans med tidningen Byggvärlden har startat. Syftet är att uppmuntra och uppmärksamma duktiga chefer inom samhällsbyggnadssektorn.

På vår webbplats byggcheferna.se hittar du mer information om vår verksamhet: nyheter, aktiviteter, förmåner, utbildningar och kampanjer. Dessutom ger vi ut ett nyhetsbrev.

Medlemskapet i Byggcheferna/Ledarna innebär att dina intressen som chef och anställd blir tillvaratagna och att du får avtal och villkor som är anpassade till chefsrollen. 

  • Information om aktuella frågor som rör byggbranschen
  • Kompetensutveckling
  • God insikt i arbetsmiljö- och organisationsfrågor
  • Möjlighet att påverka utvecklingen inom byggbranschen
  • Tidningen Byggvärlden,18 nr/år samt nyhetsbrev.
  • Utbildningar och seminarier

Följ oss på Twitter, Facebook och Youtube.

Bli medlem