Om Byggcheferna

Branschföreningen för Ledarnas medlemmar inom samhällsbyggnad. Våra fokusområden är trygghet, ledarskap och branschutveckling.

Som chef inom samhällsbyggnad har du ett stort ansvar för din verksamhet och dina medarbetare. I det arbetet vill Byggcheferna vara ditt stöd och bollplank. Dessutom jobbar vi dagligen för att göra branschen schystare, renare och mer jämställd. Bland annat driver vi kampanjen Stoppa machokulturen, i samarbete med Byggnads, sedan våren 2015.

Lars Bergvist-stipediet delas ut varje till en eller flera medlemmar i Byggcheferna. Lars Bergqvist var Byggchefernas ordförande i närmare 30 år. Under den tiden blev han en viktig röst för jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnadssektorn, bland annat som initiativtagare till Stoppa machokulturen. Lars Bergqvist-stipendiet är till för att stödja och utveckla personer som verkar i hans anda. Stipendiet kan antingen möjliggöra planerade insatser eller belöna åtgärder som redan gjorts med en summa på 60 000 kronor.

Vi gör varandra och branschen bättre

Vi vill påverka utvecklingen i hela samhällsbyggnadssektorn. Därför arbetar vi aktivt med branschbevakning och opinionsbildning, i både traditionella och sociala medier. En betydelsefull kanal är tidningen Byggvärlden, där vi har en egen medlemssida. 

Varje år utser vi Årets byggchef i samarbete med Byggvärlden. Syftet är att uppmuntra och uppmärksamma duktiga chefer inom samhällsbyggnadssektorn.

Medlemskapet i Byggcheferna/Ledarna innebär att dina intressen som chef och anställd blir tillvaratagna och att du får avtal och villkor som är anpassade för chefsrollen. Som medlem är du en del av en förening med närmare 17 500 människor i samma arbetssituation som du.

Ordförande: Jeanet Corvinius

Reseräkningar

Krav på underlag vid förlorad arbetsförtjänst

För att få ersättning ska ett av följande underlag bifogas till reseräkningen:

  1. Intyg från arbetsgivare som specificerar datum för närvaro och vilket belopp som kommer att dras från lön.
  2. Lönespecifikation där frånvarodatum och belopp framgår.