Lars Bergqvist-stipendiet

För ökad mångfald inom samhällsbyggnad

Lars Bergqvist var Byggchefernas ordförande i drygt 30 år. Under den tiden blev han en viktig röst för jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnadssektorn, bland annat som initiativtagare till Stoppa machokulturen. Hans budskap var att vår bransch är för alla. 

Lars Bergqvist-stipendet är till för att stödja och utveckla personer som verkar i hans anda. Varje år kommer totalt 60 000 kronor att delas ut till en eller flera medlemmar i Byggcheferna. Stipendiet kan antingen möjliggöra planerade insatser eller belöna åtgärder som redan gjorts. 

Bakom stipendiet står Lars Bergqvists stiftelse, som förvaltas av Byggcheferna. Efter varje ansökningsperiod sållar en jury fram lämpliga kandidater. Beslut om tilldelning fattas av stiftelsens styrelse. 

För att kunna få stipendiet måste du ha varit medlem i minst tre månader. Även studentmedlemmar kan söka. 

Första stipendiet delas ut hösten 2019. Ansökningsperioden är avslutad.

Ansök om 2020 års stipendium

Hösten 2020 delas stipendiet ut för andra gången. Ansök genom att logga in och fylla i ansökningsformuläret.

Logga in för att ta fram ansökningsformuläret