Lars Bergqvist-stipendiet

För ökad mångfald inom samhällsbyggnad.

Ta chansen att söka 60 000 kronor! Allt som krävs är en bra idé.

Lars Bergqvist-stipendiet ska bidra till ökad mångfald och jämställdhet inom samhällsbyggnad. Pengarna kan finansiera en planerad insats eller belöna något som redan gjorts.

Du kan få stipendiet om du har varit medlem i Byggcheferna i minst tre månader. Även studentmedlemmar kan söka. Vi behöver din ansökan senast den 1 juli 2022.

Hittills har stipendiets delats ut vid två tillfällen: 2019 (till Lars Larsson för Byggkurage) och 2020 (till Anders Bürger för Projekt respekt). Mer information finns här.

Ansökan har nu stängt för 2022.