Lars Bergqvist-stipendiet

För ökad mångfald inom samhällsbyggnad

Vill du eller har du gjort något för att öka jämställdhet och/eller mångfald inom samhällsbyggnadssektorn? Genom Lars Bergqvist-stipendiet kan du ansöka om totalt 60 000 kronor som delas ut årligen. 


Bakom stipendiet står Lars Bergqvists stiftelse, som förvaltas av Byggcheferna. Efter varje ansökningsperiod sållar en jury fram lämpliga kandidater. Beslut om tilldelning fattas av stiftelsens styrelse.


För att kunna få stipendiet måste du ha varit medlem i minst tre månader. Även studentmedlemmar kan söka.

Läs mer om stipendiet och Lars Bergqvist här!

Ansökan för 2020 års stipendium har stängt

Hösten 2020 delas stipendiet ut för andra gången.