Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Chefens egen arbetsmiljö

En chef som mår bra och fungerar väl gynnar alla, inte bara chefen själv utan också medarbetare och verksamhet. Som chef har du stor påverkan på hur dina medarbetare upplever sin arbetsmiljö. Men för att du ska kunna fungera och må bra i rollen som chef behöver du också bra arbetsmiljö, rätt förutsättningar och ha en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

De flesta chefer är chefer just för att de upplever att det är så roligt. Det vi tycker är roligt gör vi gärna mycket av. Då kan det vara svårt att sätta gränser för var uppdraget börjar och slutar. Men även om det är roligt behöver du tid för återhämtning.

Ett gränslöst arbetsliv

Det är svårt att prata om arbetslivet och chefers situation idag utan att nämna ordet gränslöst. I många yrken och branscher gör teknikutvecklingen det möjligt för oss att jobba var och när som helst. Gränserna mellan arbetsliv och privatliv är så utsuddade vid det här laget att det nästan är omöjligt att veta när det ena börjar och det andra slutar. Det kan ibland kännas som att förlora makten över sin egen tid.

Själva förmågan att sätta gränser har blivit en viktig yrkeskompetens där många beslut kring arbetet lämnas till individen. Christin Mellner, fil.dr. i arbetspsykologi vid Stockholms universitet sa vid ett tillfälle ”Paradoxen med det flexibla arbetslivet är att ju mer frihet i arbetet, desto svårare att göra sig fri från arbetet”.

Detta ställer nya krav på chefer idag. De har bredare ansvarsområden, verkar i högstressmiljöer samtidigt som kostnader ökar och resurser minskar. Det är vad vi behöver förhålla oss till med hälsan i behåll. Det är en utmaning, men om du har rätt förutsättningar i ”kaoset” finns å andra stora möjligheter att påverka både verksamhet och medarbetare. Rollen som chef och ledare blir därför allt viktigare.

Mellners studie "Hållfast – hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv" visar att chefer arbetar mer än andra, har mer sömnsvårigheter och är oftare sjuknärvarande. På sikt innebär detta en ökad risk för ohälsa.

Rätt förutsättningar

Det är ditt ansvar som chef att se till att dina medarbetare har rätt förutsättningar för att hantera och lösa sina uppgifter. Och som chef behöver du i din tur goda förutsättningar för att göra ett bra jobb. Om du inte upplever att ditt arbete är begripligt, hanterbart och meningsfullt riskerar du på sikt att drabbas av ohälsa i någon form.

För din del handlar det bland annat om att ha

  • ett tydligt uppdrag
  • mandat och befogenheter
  • tid att leda
  • rimliga personalgrupper
  • en god relation till din egen chef
  • stöd i utsatta lägen

 

Lästips

Att vara chef – Kartläggning av chefers utmaningar och arbetssituation i Sverige 2015

Denna kartläggning vänder sig till dig som är intresserad av chefers utmaningar och situation på dagens arbetsmarknad. Materialet inleds med en översiktlig bild av arbetslivets villkor. Därefter beskrivs vad det innebär för Sveriges chefer och under vilka omständigheter de fullgör sina viktiga chefsuppdrag.

Läs Att vara chef – Kartläggning av chefers utmaningar och arbetssituation i Sverige 2015

Chefsguider

I chefsguiden Hållbara chefer kan du läsa mer om vad det innebär att vara hållbar som chef och vad du tillsammans med dina chefskollegor kan göra för att lyfta frågan på ett konstruktivt sätt på din arbetsplats.

Läs också 10 förutsättningar för ledarskap och Genomför en uppdragsdialog.


Hållbara chefer

Hållbara chefer är ett utvecklings- och forskningsprojekt som undersökt vad som krävs för att chefer ska vilja och kunna verka som chefer över tid.

Boken är skriven av Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna, och ger en beskrivning av vad som gjorts inom projektet, och vilka faktorer som är viktiga för att hålla som chef.

Läs Hållbara chefer

Balansguiden från Prevent

Det gränslösa, flexibla arbetslivet har fördelar som gör det både stimulerande och väldigt effektivt. Men det finns också hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden från Prevent är en kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

Vabb eller vobb?

Hur lätt är det att vabba som chef? Gör du som många andra och vobbar istället? Viktoria Lundqvist, jurist, svarar på några vanliga frågor om vobb och vabb.

Tio tankar om tid
Tio tankar om tid

Författare: Bodil Jönsson
Förlag: Brombergs förlag AB

 

 

 

 

 

Överlevnadshandbok för chefer
Överlevnadshandbok för chefer

Förlag: Prevent

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2016-03-03

Jag vill veta mer om medlemskapet

Hållbara chefer

I vår chefsguide Hållbara chefer kan du läsa mer om chefers arbetsmiljö och vad du bör tänka på för att vara hållbar som chef.

 

Idéskrift om forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer:

Idéskrift Hållbara chefer

Jobba praktiskt med OSA

Praktiskt inriktad handbok som ger stöd till arbetsplatser som behöver hantera frågor om konflikt, stresshantering och mobbning. Läs mer och beställ boken hos Prevent

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Läs mer hos Arbetsmiljöverket

(H)järnkoll

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som chef förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en medarbetare som mår dåligt?
Läs "Så gör du som chef" på (H)järnkolls webbplats
Om (H)järnkoll

Balansguiden från Prevent

Det gränslösa, flexibla arbetslivet har fördelar som gör det både stimulerande och väldigt effektivt. Men det finns också hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden från Prevent är en kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

Introduktionsguiden från Prevent

För att hjälpa företag med introduktionen på arbetsplatsen har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en kostnadsfri guide på webben, Introduktionsguiden, som riktar sig till personalansvariga på främst små och medelstora företag, oavsett bransch. Den kan användas vid nyanställning, men även när någon har bytt arbetsuppgifter eller varit borta en tid från sitt arbete, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

Verktyg hos Suntarbetsliv

Söker du stöd för att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa på din arbetsplats? Hos Suntarbetsliv hittar du konkreta verktyg, skapade i samarbete mellan forskare, arbetsmiljöexperter och arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn.
Läs mer hos Suntarbetsliv

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem