Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Att leda projekt

Alltmer utvecklingsarbete bedrivs i projektform. Ett motiv till detta är styrkan av att samla kompetenser från olika delar av den ordinarie verksamheten. Som projektledare sätts ditt ledarskap på prov, på delsvis andra sätt än i din roll som linjechef. Till skillnad från den som är utsedd till chef i den dagliga verksamheten, äger du sällan dina resurser i projektet. Ett problem som projektledare ofta upplever är just konkurrensen om personella resurser.

Vad är ett projekt?

Vi använder ofta begreppet projekt även i de fall uppgiften som ska göras kanske mer är att beteckna som ett uppdrag bland andra i verksamheten. Kännetecknande för ett projekt är att det:

  • är en uppgift av engångskaraktär
  • har ett fastställt och mätbart mål
  • har en tydlig början och ett slut
  • har en tydlig uppdragsgivare
  • har en egen budget
  • sker i tillfälligt sammansatta grupper.

Projektets faser

Ett projekt kan delas upp i åtminstone tre olika faser:

Planeringsfasen: Steg ett är att göra en målformulering för projektet. Det kan bli aktuellt att genomföra en förstudie där projektets syfte och mål analyseras. Förstudien ligger till grund för nästa steg. Projektdefinitionen och förstudien är de beslutsunderlag som ligger till grund för att starta eller avstå från projektet.

Genomförandefasen: Om beslut tas att projektet ska bedrivas utses en projektledare som ansvarar för projektets genomförande. Beroende på projektets omfattning kan det bli aktuellt med delprojektledare. Projektledaren upprättar en projektplan, bemannar projektet och följer kontinuerligt upp att planen följs.

Avslutningsfasen: Den sista fasen av projektet är att överlämna resultatet till beställaren. Projektledaren bör utvärdera projektet, både avseende resultat och hur arbetet har fungerat, för att dra nytta av gjorda erfarenheter. Kom ihåg att göra ett avslut med projektmedlemmarna – en form av firande för att projektet gått i mål.

Illustration: Projektets faserBoktips till dig som leder projekt


Projektråd – Att leda ett projekt

Författare: Lena Börjeson och Sofia Lisiderius-Gustavii
Förlag: Metoda

Boken betonar särskilt samspelet mellan projektledaren och gruppen och föreslår metoder i projektarbetet för kreativ problemlösning. Här får du ta del av både teori och praktiska råd för projektplanering och -styrning.

 

 


Wenell om projekt

Författare: Torbjörn Wenell
Förlag: Konsultförlaget Uppsala Publishing House AB

Torbjörn Wenell har erfarenhet från projekt i flera decennier. Här delar han med sig av sina erfarenheter, tips och råd. Boken riktar sig både till nybörjare och till erfarna projektledare.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-10-27

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem