Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Upprätta projektplan

Att ta fram en projektplan är en uppgift som ingår i projektet som helhet. Stressa aldrig igenom den här uppgiften. Ett vanligt misstag är att man hastar igenom planeringen för att snabbt komma igång. Men det är ett misstag som blir kännbart längre in i projektarbetet. En väl genomarbetad plan skapar bättre förutsättningar för att projektet når framgång.

En projektplan kan se olika ut för olika typer av projekt, men också skilja sig åt inom olika verksamheter. Många organisationer har egna projektmodeller, rutiner, mallar och instruktioner för hur projekt ska bedrivas och hur dokumentation ska ske. Kolla i första hand upp vad som gäller i din verksamhet.

Gemensamt för projektplaner, oavsett vad projektet syftar till, är dock att åtminstone följande uppgifter finns med:

 • Bakgrund
 • Syfte
 • Mål
 • Avgränsningar
 • Metod
 • Projektorganisation
 • Tidplan
 • Informationsplan
 • Kalkyl
 • Finansiering
 • Riskanalys
 • Resultat
 • Utvärdering
Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-10-27

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem