Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 276 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Det goda ledarskapet

Som chefer vill vi också uppfattas som goda ledare. Men vad är ett gott ledarskap, hur formas det och vem avgör om det är bra eller inte?

Lyhörd, modig, beslutsför, tydlig, kommunikativ, ödmjuk, empatisk, god självinsikt, utvecklings- och förändringsbenägen, tillåtande, kreativ, innovativ, visionär, eftertänksam, uthållig, prestigelös, kunnig, strukturerad, delegerande, resultatfokuserad, relationsorienterad, tillgänglig, omtänksam, trygg, pålitlig, ärlig...

Ja, listan kan göras hur lång som helst över önskvärda beteenden hos dig som ledare. Men ingen enskild individ kan ensam besitta alla dessa förmågor. Vad som anses vara ett gott ledarskap skiljer sig dessutom inom olika branscher och verksamheter beroende på verksamhetsidé och mål.

Visst du att Sveriges chefer anses tillhöra de bästa i världen? Enligt en studie vid Stanford University (2014) har forskare undersökt varför vissa företag och vissa länder har en mer effektiv produktion än andra. Deras slutsatser visar att bra ledarskap spelar stor roll. Sverige hamnar på fjärde plats i världen och andra plats i Europa.

Skapa resultat

Oavsett var du är verksam är din viktigaste uppgift att skapa resultat i verksamheten. Det kan handla både om kvantitativa och kvalitativa resultat. Självklart kan du inte göra det på egen hand. Det är genom dina medarbetare ni tillsammans kan nå framgång för din specifika verksamhet.

Det finns inget facit på vad som är en god ledare. En framgångsrik ledare kan se ut på och agera på många olika sätt. Vad som formar ledarskapet beror på flera faktorer som samspelar – dina individuella beteenden och kunskaper, dina förutsättningar för uppdraget och inte minst det sammanhang du är verksam i.

Illustration: Chefen, invärlden och omvärldenSom chef har du många intressenter omkring dig. Hur ditt uppdrag är utformat och vilka förväntningar som ställs på dig kommer att påverka ditt sätt att leda.

Träna ledarskap

Som ledare blir du aldrig färdig. Ledarskap utvecklas och tränas under hela yrkeslivet, i din vardag.

Det skrivs hyllkilometer med ledarskapslitteratur och långt ifrån alla böcker är riktigt bra. Läs gärna och låt dig inspireras, men läs inte det som skrivs som absoluta sanningar. Anamma det du tycker är önskvärt och möjligt att genomföra och som fungerar med vem du är, dina förmågor, dina förutsättningar och dina värderingar. Vi på Ledarna finns också till för dig för att inspirera, stärka och utveckla ledarskapet.

Nyckelbegrepp

En del av forskningen kring ledarskap försöker reda ut vad ledarskap egentligen är för ett fenomen och vilken betydelse det har. Beroende på vilken vetenskap forskarna företräder går deras åsikter ibland isär. Oavsett detta återkommer vissa nyckelbegrepp väldigt ofta om vad som kännetecknar bra ledare, nämligen; tydlighet, självkännedom, självinsikt och egen reflektion.

Ledarna menar att chefer, oavsett nivå, är nyckelpersoner i företag och förvaltningar. Som goda ledare verkar de för att tillvarata potentialen hos både verksamhet och medarbetare för att nå uppsatta mål.


Lästips om ledarskapets natur


Chefsguide: 10 förutsättningar för ledarskap

 Boktips: Ledarskapsboken
Ledarskapsboken

Red. Sten Jönsson, Lars Strannegård
Förlag: Liber

För dig som vill fördjupa dig i fenomenet ledarskap ur ett forskningsperspektiv är det här en mycket intressant bok. Ett antal svenska forskare ger olika bilder av ledare och ledarskapsbegreppet. Boken är indelad i tre olika avsnitt: Ledarskap i olika kontext, Ledarskapets väsen samt Ledarskapets praktiker. En tankeväckande och bitvis provokativ skrift kring ledarskapets betydelse.

 

 

När ledarskapet krackelerar

Red. Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Sveningsson, Robert Wenglén
Förlag: Studentlitteratur

Författarna, som alla är verksamma vid universitet och högskolor, uppmärksammar i boken vad som händer när idealen av ledare och chefer krockar med verkligheten. En verklighet där administration dominerar många chefsarbeten. De konstaterar att enkla ledarskapsverktyg knappast räcker till i dagens moderna organisationer. Boken vänder sig till dig som vill förstå mer om ledarskapsprocesser i teori och praktik.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-11-04

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem