Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Digitalisering och ledarskap

Många av de snabba förändringarna i omvärlden är relaterade till den digitala utvecklingen. Genom de nya digitala infrastrukturerna finns möjligheter till nya affärsmodeller och andra sätt att kommunicera.

Vad betyder den utvecklingen för ledarskapet? Det är fokus i den här chefsguiden.

Evolution of the Employee

Bilden av "The Evolution of the Employee" kommer från boken "The Future of Work" av Jacob Morgan. Han skriver även om det här temat på webbplatsen The Future of Work. Hans perspektiv är att vi är mitt uppe i en förflyttning av både ledare, medarbetare och organisationer tack vare digitaliseringen.

Så vad händer när vi inte längre behöver gå till kontoret utan kan jobba var som helst? När vi inte längre är beroende av företagets utrustning och när e-posten inte längre är effektiv?

Finns det något i bilden som du som chef upplever som extra utmanande? Då kan det vara en god idé att utforska det lite närmare.

Work 9-5, Work anytime
(Arbetar 9-5/Arbetar när som helst)
Medarbetarna bestämmer själva över sitt arbetsschema. En del företag har regler kring att vara på plats vissa tider medan resten av tiden är flexibel, andra låter medarbetarna själva avgöra vilka när på dygnet de vill jobba.

Work in a corporate office, work anywhere (Arbetar på företagets kontor/Arbetar varsomhelst)
Medarbetarna kan enkelt arbeta utanför kontoret förutsatt att de har en internetuppkoppling.

Use company equipment, Use any device (Använder företagets utrustning/Använder egen utrustning)
Idag kan vi använda vår egen utrustning och är inte bundna av att vara på kontoret och använda företagets utrustning. Datorer, mobiltelefoner och läsplattor är exempel.

Focuses on inputs/ Focus on Outputs (Insatsorienterad/Resultatorienterad)
Detta är centralt när det kommer till flexibilitet I arbetet. Det handlar inte om hur mycket tid medarbetarna lägger ner på en uppgift utan om vad de producerar och kvaliteten på det. Fokus flyttas från tid till kvalitet.

Climb the corporate ladder/Create your own ladder (Traditionell karriärstege/Skapar egen karriär
Idén om den traditionella karriärstegen inom företag är föråldrad. Medarbetare ska kunna utvecklas och växa i företaget genom olika vägar. Genom digital teknik kan medarbetare nå ut och samarbeta på helt nya sätt.

Pre-defined work/Customized work (Förutbestämd roll/Skräddarsydd roll)
Genom att ta vara på medarbetarnas egna idéer och drivkrafter kan dessa påverka arbetet i större utsträckning. Möjligheter att lansera egna projekt där den medarbetaren själv får sätta ihop team och möjlighet att välja var den egna kompetensen kommer bäst till nytta för stunden är exempel på detta. Något som såklart ökar motivation och engagemang.

Hoards information/Shares information (Samlar information/Delar information)
Genom att dela idéer och kunskap skapas förutsättningar för tillit. Tillit skapar nya möjligheter till samarbete, vilket kan leda till innovation genom nya perspektiv och kontakter. Att dela via digitala medier är något som många av oss redan gör idag privat, men i framtiden kommer detta sätt att skapa relationer även prägla företagen. Denna rörlighet inom företaget är också ett sätt att driva innovation och ta tillvara idéer och kompetens.

No voice/Can become a leader (Ingen röst/Kan få inflytande)
Genom interna samarbetsplattformar och sociala nätverk kan medarbetare nå ut med idéer, kunskap och bilda nya grupper precis som de gör privat genom digitala medier som facebook och twitter. Möjligheter att på andra sätt än via en traditionell karriär vara en ledare ökar, både informellt och formellt.

Relies on email/Relies on collaboration technologies (Litar på epost/litar på samarbetsteknik)
Idag använder många företag epost till i princip allt och vi ägnar stor del av vår arbetstid till att hantera alla mail. I framtiden kommer eposten vara sekundär och istället kommer digitala plattformar utformade för samarbete vara vår primära teknik. Exempel på plattformar som finns idag är ständigt påslagen chat i Skype, Trello etc.

Focuses on knowledge/Focused on adaptive learning (Fokuserar på kunskap/Fokuserar på lärande)
I dagens snabba förändringstakt kan kunskap man får på en utbildning vara inaktuell när det är dags att komma ut i arbetslivet. Fokus i framtiden kommer istället att vara på ett ständigt lärande. Det är också något som yngre generationer framhåller; viljan att ständigt utvecklas.

Corporate learning and teaching/Democratised learning and teaching (Institutionellt lärande/Demokratiserat lärande)
Utbildning har demokratiserats – idag finns oändliga möjligheter till distansutbildning och självstudier på nätet. Hur möter företagen morgondagens behov i kompetensutveckling när medarbetarna både kan lära sig det de behöver och lära ut till andra via nätet? 

Misslyckas smartare

"Vi svarar rationellt på en värld vi förstår och känner igen men som inte längre existerar."

Eddie Obeng är en brittisk utbildare och författare som i en TED-Talk 2012 ger sitt perspektiv på den förändring som den digitala tekniken innebär för organisationer och företag. Han menar att vi fortfarande relaterar till en värld när det fanns korrekta svar, samtidigt som dagens snabba förändringstakt gör att det inte inte finns någon att fråga. Lösningen är att vi istället måste lära oss att misslyckas smartare och lära oss av det. Lärande organisationer, agila arbetssätt och kortare innovationsloopar är andra ord för samma sak som Eddie Obeng pratar om.

Smart failure for a fast changing world

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2015-02-04

Jag vill veta mer om medlemskapet

Film: Framtidssäkra ditt ledarskap

Se en sammanfattning av en av Ledarnas frukostföreläsningar där Johanna Frelin, VD för Hyper Island, berättar om hur du som chef kan möta framtiden.
Se filmen på Ledarna Play

Podcast: Framtidssäkra ditt ledarskap

Hur kan du förbereda ditt ledarskap på en okänd framtid? Här får du tips på vad du kan göra redan i dag. En podd med AnnCharlotte Bretan och Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, som leder kursen Framtidssäkra ditt ledarskap.

Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem