Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Förnya ditt sätt att utöva ditt uppdrag

Enligt Jennifer Garver Bergeri, författare till boken ”Changing on the job”, handlar att framtidssäkra sitt ledarskap om att arbeta med utveckling så att både uppdraget och ditt sätt att tänka utvecklas.

Det handlar om att ställa frågor som samtidigt utvecklar uppdraget, ditt eget och andras tänkande.

De flesta har lärt sig metoder som är mer inriktade på att styra än att utveckla verksamheten och metoderna behöver anpassas för att utföra uppdraget på ett sätt som samtidigt utvecklar verksamheten.

De nya metoderna utgår från att utvecklingsarbete sker i kortare loopar och mer frekvent eftersom de utgår från affären, inte från kalenderåret. En annan princip är att visualisera innehållet så att det går att samarbeta kring och leverera med större träffsäkerhet. En del kallar detta för att misslyckas på smartare sätt i en föränderlig värld. Se detta Ted Talk! 

En uppsättning av metoder som utgår från detta sätt att arbeta är management30.com/workouts. Än så länge finns inte materialet på svenska, men det går att få tillgång till e-boken.

Roger Martin beskriver, i boken The Opposable Mind, att ledare som lyckas utveckla sin verksamhet kännetecknas av en förmåga att hålla samman och växla mellan inifrån- och utifrånperspektiv, affärs- och samhällsperspektiv och att de samtidigt kan hålla diametralt olika idéer i huvudet för att utan panik framställa en syntes som är överlägsen alternativen.

För ledare handlar det om att skapa förutsättningar för utveckling och en inspirationskälla för många är Gary Hamel som i denna film berättar om de principer han tror fungerar
 

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2014-11-13

Jag vill veta mer om medlemskapet

Film: Framtidssäkra ditt ledarskap

Se en sammanfattning av en av Ledarnas frukostföreläsningar där Johanna Frelin, VD för Hyper Island, berättar om hur du som chef kan möta framtiden.
Se filmen på Ledarna Play

Podcast: Framtidssäkra ditt ledarskap

Hur kan du förbereda ditt ledarskap på en okänd framtid? Här får du tips på vad du kan göra redan i dag. En podd med AnnCharlotte Bretan och Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, som leder kursen Framtidssäkra ditt ledarskap.

Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem