Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Verksamhetsutveckling

Genom att förstå vad verksamhetsutveckling innebär i din organisation, kan du ställa relevanta och klargörande frågor till ledning och involvera medarbetare i utvecklingen för att uppmuntra viljan till förändring.

Börja med att försöka se helheten i verksamheten och koppla sedan dessa till ditt uppdrag. Då ger du dig själv en möjlighet att förklara vad som ska uppnås, vad som behöver utvecklas och hur ni kan bidra.

Undersök vilka områden som ingår – eller inte ingår – i verksamhetsutvecklingen genom de tre olika perspektiven nedan. Ställ dig följande frågor: Vilka områden påverkar ditt uppdrag? Saknar du något väsentlig information kring något av dessa? Vilka områden kan du påverka?

Använd svaren för att se helheten och vilken information du saknar för att kunna kommunicera med dina medarbetare kring övergripande strategier, mål eller utvecklingsprojekt.


Perspektiv på verksamhetsutveckling

Strategiskt perspektiv

Här ingår vision och affärside, strategier och övergripande mål, att formulera planer och aktiviteter samt förväntat resultat. Vision och affärsidé ändras mer sällan, medan övriga delar ofta ingår i den årliga verksamhetsplaneringen. Många organisationer lägger dessutom in ständiga förbättringar i strategin för att uppmuntra till kontinuerlig utveckling.

Exempel: ny strategi ska formuleras och implementeras för att skapa större kundvärde eller kostnadsnedragning för att anpassa verksamheten efter ändringar på marknaden.

Mänskligt perspektiv

Den del av en verksamhet som inte går att mäta är kulturen: de gemensamma tankarna – och känslorna. Här ingår kunskap om omvärlden, drivkrafter och attityder (till exempel kundfokus) samt värderingar.

Den slagskraftiga formuleringen ”Culture eats strategy for breakfast” (Peter Drucker) sätter fingret på kulturens avgörande påverkan: rätt strategi är otillräckligt om det saknas stöd i företagskulturen. Människor behöver förstå varför och vad för att kunna omsätta strategi till handling.

Exempel: projekt för att skapa större medarbetarengagemang, värdegrundsarbete eller utveckla ledarskap.

Strukturellt perspektiv

Verksamhetens struktur innehåller det mätbara: hur vi organiserar och vilka roller som finns, processer och metoder, information och IT. I takt med att digitaliseringen skapat en ny infrastruktur uppstår nya utmaning och möjligheter för att utveckla kunderbjudande eller patientupplevelsen och informationshanteringen driver därför ofta behovet av verksamhetsutveckling.

Exempel: ny organisationsstruktur, nytt It-system eller utveckling av befintliga processer.

Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2015-09-24

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem