Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplaneringen gör du för att skapa fokus och riktning för det kommande året. Det är en chans att få alla att bidra och lägga upp arbetet effektivt för att skapa bästa tänkbara resultat.

Verksamhetsplaneringen utgår från de strategiska målen och visar vilka som är prioriterade fokusområden det kommande året. Den ska lite förenklat ta upp önskade resultat, prioriterade aktiviteter och en inventering av vilka resurser som finns att tillgå.

Planeringen ska vara ett levande verktyg och inte en fast mall för hur arbetet borde se ut. Se planeringen som en lärandeprocess över året där ni kan ändra planen utifrån omständigheterna.

Gör det tillsammans

Det är du och dina medarbetare som tillsammans ska utföra arbetet i planen och därför är det viktigt att ni har en gemensam förståelse för målsättningen. Utveckla därför verksamhetsplanen gemensamt. Ni behöver förstå organisationens övergripande mål och visioner för att kunna agera på ett sätt som bidrar till att skapa resultat och utveckla verksamheten.Genom att planera tillsammans ökar förståelsen för riktningen ich samtidigt tas individernas kunskaper om hur det faktiskt fungerar tillvara. Dessutom ökar känslan av delaktighet och acceptans för det kommande arbetet, vilket skapar ett större engagemang.

Detalj på kort sikt - övergripande på lång

Många planerar i stor detalj på lång sikt och påbörjar en ambitiös uppföljning av mål och aktiviteter. Efter ett tag blir det svårt att hålla i uppföljningen eftersom justeringarna i av mål och aktiviteter blir alltför omfattande. Ett tips är därför att planera övergripande på lång sikt och mer detaljerat på kort sikt när ni har mer informatation och möjlighet att justera.

Balanserad planering

Verksamhetsplanen ska fungera som en draghjälp framåt och ge tydlighet i arbetet. Den ska balanseras så att medarbetarna känner sig utmanade och så att de utvecklas i sitt arbete. Detsamma gäller för dig.

Idén är att ni ska hamna utanför den bekväma och välbekanta trygghetszonen men inte så pass långt bort att målen ger upphov till stress. Att ta fram en plan som bygger på "det gamla vanliga" ger ingen ny energi i arbetet, och mål som är omöjliga att uppnå skapar passivitet snarare än engagemang.

Illustration: Zoner

Utformning

Verksamhetsplaneringen påverkas av en rad faktorer. Det kan till exempel vara pågånde verksamhetsutveckling, nyrekryteringar, storlek på budget och nya fokusområden som formar planen. Ni utformar verksamhetsplanen unikt efter er verksamhet men vissa saker kan vara bra att ha som en utgångspunkt:

  • Vision och strategi – hur bidrar ni till vision och strategi?
  • Mål – vad ska uppnås och hur mäter ni?
  • Aktivitetsplan – så ni vet vem som gör vad, när och hur.
  • Budget –  vad det kostar att genomföra aktiviteterna och hur resurserna ska fördelas.
  • Uppföljning – för att kunna lära er av vad som sker och ändra planen, Även säkerställa kvalitet och mätning.
Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2015-09-18

Jag vill bli medlem!

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem