Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Vision

Visionen visar VAD ni vill uppnå med verksamheten, VARFÖR ni gör det och VART ni är på väg. Den besvarar varför ni finns till och vad ni vill uppnå i de bästa av världar. En stark vision kan stärka banden till framtiden och visa den önskade riktningen för arbetet.

En övergripande vision finns ofta på plats i organisationer men det kan vara motiverande att skapa en vision specifikt för avdelningen som svarar mot organisationens vision. Ni kan till exempel ta den redan formulerade visionen och lägga till något extra som gäller just ert arbete i slutet. Det kan hjälpa till att skapa sammanhang och en känsla av delaktighet för medarbetarna. Exempel på visioner i korthet:

Nokia: "Our vision is a world where everyone can be connected"

Google: "... Att organisera världens information och göra den tillgänglig och användbar överallt."

Trafikverket: Nollvisionen. "Målet med allt trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dödas eller skadas för livet i trafiken."

Att tänka på

Vare sig ni skapar en vision från grunden eller bygger på en redan befintlig så är det några faktorer ni kan utgå ifrån för att göra den stark och levande. Testa visionen mot dessa fem punkter för att se om den är stark och bärkraftig:

  • Den är enkel och fokuserad.
  • Den beskriver drömmar och längtan för framtiden.
  • Den påverkar både externa och interna parter.
  • Den tydliggör ambitionen som gör varje arbetsdag spännande.
  • Den anknyter till högre etiska och osjälviska mål.

Tänk positivt

Det är viktigt att visionen är positivt laddad för att den ska fungera motiverande och öppna upp för möjligheter. Tala därför om vad ni vill uppnå och inte vad ni ska undvika. Det blir lättare att vara produktiv när man vet vad man ska göra i stället för vad man inte ska göra. Se skillnader i exemplet nedan.

Positiv:
– Vi ska samarbeta med producenter som arbetar aktivt med de mänskliga rättigheterna.

Negativ:
– Vi ska inte handla med producenter som har oetiska arbetsförhållanden.

Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2015-09-18

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem