Chefslunch: Chefer behöver utveckla sin moraliska kompetens

I en oförutsägbar och oöverskådlig omvärld krävs mod och en etisk kompass som navigerar rätt. Chefer har i kraft av mandat och befogenheter en central roll för att kunna göra skillnad och fatta beslut som präglas av god etik och hållbarhet. Välkommen på en chefslunch där vi använder konkreta verktyg för att samtala om hur du som chef varseblir och utvecklar din moraliska kompetens.

Datum: 2017-07-05 11:45 - 2017-07-05 13:00

Plats: Ledarnas hus, Restaurang Monroe’s, Skeppsbron 8, Visby

Uppdaterat: 2017-06-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem