2014-01-08

Annika Elias: Att vara chef är en profession

Annika Elias, ordförande Ledarna

– En skicklig och erfaren chef kan vara en bra ledare utan att vara expert inom yrkesområdet.

”Måste man inte kunna någonting alls för att bli chef nu för tiden?” Orden stack som pilar när jag som ganska nybliven chef lyckades trampa en äldre erfaren medarbetare på tårna genom att ifrågasätta hennes arbete. Inte förrän på kvällen, hemma igen, kom jag på vad jag borde ha svarat: ”Jo, men inte nödvändigtvis samma saker som mina medarbetare kan.”

Att vara chef är en profession i sig och kompetenskraven kan variera från bransch till bransch. Länge var traditionen i Sverige att vi befordrade den mest yrkesskickliga medarbetaren till chef, med resultatet att man förlorade en bra medarbetare och många gånger fick en olycklig och mindre bra chef.

Att vara yrkeskunnig i det område man leder är naturligtvis aldrig en nackdel, men en skicklig och erfaren chef kan vara en bra ledare utan att vara expert inom yrkesområdet. Chefsuppdraget utformas av arbetsgivaren och är ofta skräddarsytt efter verksamhetens, ägarnas och branschens behov. Men ledarskapet, den centrala kompetensen för varje chef, är personligt och utgår från individen.

Ett gott ledarskap möjliggör den bästa prestationen från varje medarbetare och levererar det önskade resultatet till uppdragsgivaren. Därför är varje chefs viktigaste kompetensutveckling att se till att hålla sin kunskap och förmåga att leda uppdaterad och levande.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 12 december 2013.

Uppdaterat: 2014-01-08

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem