Annika Elias: Chefer avgör om verksamheten tål granskning

Annika Elias, ordförande Ledarna

– För länge sedan var det bruken som dominerade den svenska arbetsmarknaden. Stora arbetsplatser, ofta den enda på en liten ort. På bruket arbetade man från tidiga tonår till pensionen och arbetet gick i arv från far till son. Även chefskapet var ofta ett livslångt åtagande.

Chefen hade pondus och ställning och förväntades vara obrottsligt lojal med ägaren och stolt över sin verksamhet.

I dag ser arbetsmarknaden annorlunda ut. De flesta människor byter jobb åtminstone en gång under livet, företag byggs upp och lägger ned. Ett företags varumärke granskas öppet, och inget går i längden att tysta ned i medieexponeringens tidevarv.

Ledarnas undersökningar visar att cheferna fortfarande är beredda att axla rollen som förebild och föredöme på arbetsplatsen. Men alltför ofta saknar man företagets stöd i att driva det viktiga värderingsarbetet. Ledningens engagemang och tydliga riktlinjer måste finnas på plats om chefen ska lyckas.

Även chefer byter jobb och måste vara beredda att från en dag till en annan flytta över sin lojalitet och sitt engagemang till en ny arbetsgivare. För chefens roll som bärare av varumärket har snarast förstärkts. Chefens förmåga att upprätthålla en moralisk och etisk kompass bland medarbetare och kolleger är avgörande för om företaget ska tåla granskning.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 8 augusti 2012.

Text: Uppdaterat: 2012-08-16

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem