2012-11-07

Annika Elias: Chefer gör vackra ord till verklighet

Annika Elias, ordförande Ledarna

– Kunskap och förståelse för hållbarhet i en vid bemärkelse kommer snart bli en lika viktig del av chefens kompetens som arbetsmiljöfrågor.

Att ta ansvar för arbetsmiljön är en självklarhet för alla chefer. Oavsett om du jobbar inom byggsektorn, där den fysiska miljön är tuff och oron för olyckor ständigt närvarande, eller på kontor med bra omgivning, men med stress och press som följeslagare, så är det du som ska se till att medarbetarna har en säker och trygg miljö.

Men begreppet arbetsmiljö börjar kännas trångt. I en värld som kämpar med krympande resurser och hårt slitage på miljö och människor växer behovet av ett större ansvarstagande. Om våra barn och barnbarn ska få ett hållbart liv måste företagens ansvar och engagemang sträcka sig utanför den egna arbetsplatsen.

Planer som utformas och beslutas på nationell nivå måste bli till handling för att ge resultat. Många företag och förvaltningar ser det som en naturlig del av sin verksamhet att bidra till ett ansvarsfullt och resursmedvetet samhälle. Och det är cheferna som kommer att få i uppdrag att omsätta vackra ord och högtidliga deklarationer till verklighet. Kunskap och förståelse för hållbarhet i en vid bemärkelse kommer snart bli en lika viktig del av chefens kompetens som arbetsmiljöfrågor.

Chefer gör skillnad. Att ålägga chefen ett utökat ansvar för hållbar utveckling är ett sätt att göra verklighet av retoriken.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 11 november 2012.

Text: Uppdaterat: 2012-11-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem