2012-06-15

Annika Elias: Att ha lönesamtal med "generation varför"

Annika Elias, ordförande Ledarna

– Vad är det som får vissa företag att år efter år hamna på listan över de mest attraktiva arbetsgivarna, som alltid lockar till sig toppen i avgångsklassen och som får människor att stanna och trivas?

Det krävs naturligtvis många komponenter för att bygga ett attraktivt varumärke som arbetsplats, men en av de viktigaste är ett bra lönesystem.

Och då handlar det inte i första hand om nivån på lönen. Bland företagen i topp finns år efter år många inom handel och service som inte är kända för att betala några höga löner.

Alla vill tjäna mycket pengar, men för dem som har jobb och lön är kopplingen mellan egen prestation och lön många gånger lika viktig som lönenivån.

De flesta unga tar för givet att lönen sätts i ett samtal mellan medarbetare och chef. Oavsett om de är välutbildade och attraktiva på arbetsmarknaden eller börjar sitt arbetsliv i en enklare befattning, förväntar de sig ett lönesamtal som ger svar på frågor om varför lönen ser ut som den gör. Att kopplingen mellan den egna insatsen på jobbet, personliga mål och verksamhetens resultat framgår av era samtal.

”Generation varför” som nu är på väg ut på arbetsmarknaden kommer inte att nöja sig med individgarantier och centrala potter. De kommer att välja en arbetsgivare som har förstått att lönesättning och dialog är en del av ett gott ledarskap och ett konkurrenskraftigt varumärke.

Annika Elias
Ordförande Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 6-7, juni-juli 2012.


Text: Uppdaterat: 2012-06-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem