2013-10-04

Avtalsförhandlingar om nytt tjänstepensionsavtal för dig som arbetar inom kommun och landsting eller Pacta-företag är nu klara

Tjänstepensionsförhandlingarna har pågått sedan september 2012 mellan arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta och förhandlingsorganisationen OFR, där Ledarna ingår. Överenskommelsen innehåller i huvudsak två delar där pensionsavtalet skiljer sig beroende på vilket år du är född.

För dig som är född 1985 och tidigare fortsätter nuvarande tjänstepensionsavtalet KAP-KL att gälla. Särskild avtalspension för dig som arbetar inom räddningstjänsten fortsätter också att gälla som tidigare oavsett ålder dock kommer en översyn av villkoren att genomföras.

Tjänstepensionsavtalet KAP-KL är som tidigare en kombination av en premiebestämd och en förmånsbestämd pension. Premiebestämd pension innebär att en viss del av din pensionsmedförande lön sätts av till din framtida pension. Storleken på din pension beror på hur stort pensionskapitalet är när du går i pension. Förmånsbestämd pension innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli.

För dig som är född 1986 och senare är ett nytt tjänstepensionsavtal, AKAP-KL, tecknat och träder i kraft den 1 januari 2014. Det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KL är ett helt premiebestämt system. Premien är 4,5 procent för den del av den pensionsgrundande lönen som understiger 35 375,  vilket motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp enligt 2013 års nivå. För lönedelar mellan 35 375 kronor och 141 500 kronor per månad (30 inkomstbasbelopp enligt 2013 års nivå) är premienivån 30 procent. Se vidare på OFR:s hemsida

Med det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KL blir det än mer viktigt för dig att se över ditt pensionskapital och eventuellt passa på att förhandla med din arbetsgivare om extra avsättning till din tjänstepension.  

Uppdaterat: 2013-10-04

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem