2013-10-18

Det glömda guldet

Annika Elias, ordförande Ledarna

– Fler företag skulle behöva se över hur och bland vilka de rekryterar, säger Annika Elias, ordförande Ledarna.

I Sverige sitter vi på en stor outnyttjad resurs som skulle kunna lyfta vår ekonomi och vår gemensamma välfärd. Men jag talar inte om någon nyupptäckt fyndighet som Norges olja och gas, eller stora mineralförekomster som ännu inte exploaterats.

Jag talar om stora delar av vår arbetskraft som hindras från att bidra till vårt gemensamma resultat. Människor som inget hellre vill än arbeta väljs bort på grund av att vi ser hinder och begränsningar, i stället för möjligheter.

Det finns några lysande undantag bland svenska företag. Ett av dem är hamburgerkedjan Max som först visat oss att personer med psykiska funktionsnedsättningar kan fungera utmärkt i ett arbetslag med rätt förutsättningar. Max går nu vidare och rekryterar sina chefer bland nyanlända svenskar. Man väljer ut personer med rätt utbildningsbakgrund och kompetens, och väljer att bortse från att de inte behärskar språket än.

Fler företag skulle behöva se över hur och bland vilka de rekryterar. För vi har inte längre råd med ett näringsliv och offentlig förvaltning som väljer bort motiverade och engagerade människor. Därför gör chefer som kan och får arbeta med kompetensbaserad rekrytering en skillnad.

Vi måste bli mycket bättre på att se kompetens och förmåga hos alla som vill och kan arbeta, se bakom yttre attribut och uppmuntra människor att använda hela sin kapacitet. Människor som vill arbeta ska välkomnas, inte stängas ute. I det arbetet har chefer en nyckelposition.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10 oktober 2013.

Uppdaterat: 2013-10-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem