"Jag vill se att chefer vågar göra skillnad"

Ellen Landberg

Det säger Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare inom jämställdhet och mångfald på Ledarna, apropå den uppmärksamhet som ägnas åt ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen idag på Internationella kvinnodagen.

Ellen Landberg är ny på Ledarna men har lång erfarenhet av jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Inte minst ur perspektivet hur organisationer och företag kan skapa verkliga förändringar från en värdegrund.

– Jag arbetar med att se hur det goda och hållbara ledarskapet är kopplat till jämställdhet och mångfald som en del av all verksamhetsutveckling. Samtidigt är jämställdhet en viktig del i det vardagliga arbetet – hur kan man som chef arbeta för och med jämställdhet och mångfald? Konkreta verktyg är viktiga parallellt med det strategiska arbetet, säger Ellen Landberg.

Jämställdhet - en fråga för alla

Vad tycker du är det viktigaste som måste göras för att öka jämställdheten?

– Jag vill se att chefer vågar göra skillnad. I allt förändringsarbete har chef och ledning en central roll. Och då handlar det om alla chefer, inte bara kvinnliga. Jämställdhet är en fråga för alla som måste integreras i alla led och beslut.

Vi ser att andelen kvinnliga chefer ökar, men räcker det?

– Nej det räcker inte! Antalet kvinnliga chefer ökar alldeles för långsamt och det är långtifrån jämställt på högre chefsnivåer.

Chefer är viktiga förebilder. En jämställd arbetsmarknad är förstås en rättvisefråga i grunden, men det slösas också bort viktig kompetens när man inte rekryterar från hela befolkningen. Idag är kvinnor mer utbildade och har bättre betyg. Vill man attrahera chefstalanger och säkra chefsförsörjningen måste vi ha tydliga karriärvägar och förebilder inom alla områden.

Men försvinner inte problemet av sig själv – det är ju trots allt allt fler kvinnor på chefspositioner i dag än någonsin tidigare?

– En undersökning som vi gjorde i höstas bland unga visar att kvinnorna är mer negativt inställda till att välja chefsyrken än de unga männen, vilket tyder på att det inte är så enkelt. En viktig fråga är hur vi utformar chefsuppdragen idag när allt fler kvinnor och män vill kombinera yrkesliv och privatliv? Vi måste se över kulturerna i de egna organisationerna och våga ifrågasätta de normer som styr över hur chefsrollen ser ut, säger Ellen Landberg.

Vad gör Ledarna som organisation för att skapa en mer jämställd chefsmarknad?

– Listan över Framtidens kvinnliga ledare som Ledarna presenterar varje år sedan 2007 är ett sätt att lyfta förebilder och inspiratörer för att förändra bilden av ledarskap som en manlig arena. Fortfarande är det vanligt med bilden av en medelålders, vit man när man pratar om chefer. Det är viktigt för oss att bidra till en annan chefsbild. Listan över Framtidens kvinnliga ledare är ett bidrag till detta.

Uppdaterat: 2013-03-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem