2014-01-13

Ledarnas senaste omvärldsspaning

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna, sammanfattar de senaste veckornas nyheter inom bland annat ledarskap, lön och jämställdhet.

Omvärldsspaning från vecka 51, 2013, till vecka 2, 2014:


Jämställdhet & diskriminering

Søner av arbeidande mødrer er positive til likestilling

Har menn hatt aktive, fulltidsarbeidande mødrer, er dei mykje meir positive til likestilling.  Det er ein samanheng mellom kva haldningar menn har til kjønnsroller, og i kva grad kvinner deltek i arbeidsmarknaden. «Haldninga til mennene er forma av arbeidsstatusen til mødrene deira, noko som igjen påverkar yrkesdeltakinga til kvinner i neste generasjon», seier førsteamanuensis Aline Bütikofer ved Norges Handelshøyskole.

Forskning.no 2013-12-22

”Dåligt jämställdhetsbokslut för regeringen Reinfeldt”

Jämställdheten går bakåt. Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor har ökat konse-kvent sedan alliansregeringen tillträdde 2006. Kvinnor mår sämre än män och neddrag-ningarna i offentlig sektor tvingar kvinnor att ta ett större ansvar att vårda anhöriga, skriver Per Bolund (MP) och Gudrun Schyman (Fi).

DN Debatt 2014-01-06

”Kvinnors inkomster som andel av mäns är oförändrade”

Nej, jämställdheten har inte försämrats under Alliansregeringen, som Bolund och Schyman påstår (DN 140106). Sedan 2006 har Alliansregeringen bland annat genomfört historiska satsningar mot mäns våld mot kvinnor, på en utbyggd förskola och för jämställdhetsintegrering i stat, kommuner och landsting. Samtidigt är ännu inkomstklyftorna mellan män och kvinnor fortsatt stora. Det är en av anledningarna till att Sverige, som världens mest jämställda land, ännu är alltför ojämställt, skriver jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) och Carl B Hamilton (FP).

DN Debatt 2014-01-08


Facklig marknad

Förhandlingar om PTK:s nya omställningsavtal tas upp 2014

Det blir inget nytt omställningsavtal för 750 000 privatanställda tjänstemän före jul. Parterna står för långt ifrån varandra just nu. Förhandlingarna tas upp efter helgerna – och då ges även regeringen en roll för att få ett avtal i hamn.

TCO-tidningen 2013-12-20

Medlemstalen fortsätter neråt för LO

Det stora medlemsraset i LO under 2007 och 2008 är historia. Årets minus beror framför allt på att arbetsmarknaden förändras. Musikerna tappar när dansbanden har det tufft och Pappers medlemmar jobbar i en krisbransch. LO:s industriförbund tappade drygt 16 000 medlemmar förra året. Huvudorsaken är att industrijobben blir färre – men det är inte riktigt hela sanningen. Den andra orsaken att organisationsgraden minskar.

Arbetet 2014-01-10


Ledarskap

Chefer i kommuner fastnar i rapportskrivande

Många chefer plågas av onödiga arbetsuppgifter. Sådana uppgifter är vanligare i organisationer med otydlig styrning och för chefer med många underställda. Det framgår av en ny avhandling vid Göteborgs universitet, där Lisa Björk studerat chefer i kommuner. – På många håll i kommunala organisationer måste chefer ägna en stor del av sin tid till uppgifter de uppfattar som illegitima, säger Lisa Björk. 14 procent av arbetstiden ägnar cheferna åt sådana onödiga uppgifter.

Du&jobbet 2013-12-18

Erkännande från chefer och kollegor en stor dold resurs

arbetsmiljö En klapp på axeln eller ett ”bra jobbat!” från en kollega eller chef leder till ökat välmående för medarbetare. Men erkännanden som ökat handlingsutrymme i kombination med löneförhöjning, verkar betyda mest för anställdas motivation och välmående enligt en ny studie.

TCO-tidningen 2014-01-07

Employee engagement - a crisis for employers worldwide

At this time, employers worldwide are suffering with very low levels of employee engage-ment. According to the Gallup Organization, currently a mere 13 percent of employees throughout 142 countries across the globe are engaged in their jobs. What Gallup means by "engagement" is that they are "emotionally invested in and focused on creating value for their organizations every day".

Herman group 2014-01-08

Företaget som skippar cheferna

Chefer och hierarki är onödigt. Det tycker i alla fall e-handelföretaget Zappo som nu rationaliserar bort sina chefer. Organisationsförändringen innebär att företaget delas upp i överlappande självstyrande "cirklar". Syftet är att Zappo, som har 1.500 anställda, inte ska bli allt för nedtyngt av byråkrati och administration. Det kommer dock fortfarande finnas personer med ledaruppgifter, skriver Washington Post.

DN 2014-01-10


Lön

Tusentals kan förlora sin a-kassa

Mellan 10 och 20 tusen arbetslösa riskerar att förlora sin ersättning på grund av Arbets-förmedlingens nya regler om aktivitetsrapporter. Den bedömningen gör A-kassornas samorganisation, SO.

Publikt 2013-12-18

Rethinking performance appraisals

Why is it so difficult to change an organization's performance-appraisal process? Because it requires a change in the culture of the organization – an outcome that only can be brought about through some very different HR practices.

Human Resource Executive 2014-01-02

Löneutvecklingen till och med oktober 2013

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,2 procent för perioden januari till och med oktober 2013. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,1 procent och för arbetare 2,3 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,3 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Medlingsinstitutet 2014-01-07


Karriär & arbete

Därför används fortfarande opålitliga rekryteringsverktyg

Trots stora vetenskapliga framsteg i utformningen av pålitliga urvalsverktyg vid rekrytering finns fortfarande stort motstånd mot att använda verktygen i praktiken. En avhandling i psykologi studerar detta fenomen som är ett av de största gapen inom arbets- och organisationspsykologin. Kristina Langhammer behandlar i sin avhandling i psykologi anställande chefers motstånd mot att använda pålitliga urvalsverktyg i rekryteringsprocessen ur ett psykologiskt perspektiv.

Forskning.se 2013-12-16

Never say goodbye to a great employee

So-called “boomerang" employees — those who leave and then return — will become an increasingly valuable source of talent over the years ahead. In what’s perhaps the most frequently discussed example, some women chose to off ramp for several years sometime in their career, and many are eager for opportunities to return. Older workers may present boomerang possibilities as well. Sixty percent of workers age 60-plus – possibly back in your organization.

Harvard Business Review 2013-12-19

Arbetslösheten oförändrat hög

Andelen arbetslösa i EU-länderna har sedan april 2013 legat oförändrad på 10,9 procent. För euroländerna ser det ännu dystrare ut. Det visar färska siffror för november månad i fjol, från EU:s statistikbyrå Eurostat. Det är den näst högsta noteringen sedan den ekonomiska krisen började 2008. För euroländerna ligger arbetslösheten kvar på i genomsnitt 12,1 procent – oförändrat sedan mars i fjol.

Europaportalen 2014-01-08


Ekonomi

Hushållen ser ljust på framtiden

Konjunkturen är på väg att förbättras och optimismen har återvänt i Sverige. För första gången på närmare tre år ligger alla konfidensindikatorerna samtidigt över sina historiska genomsnitt, skriver Konjunkturinstitutet (KI) i sin senaste månadsbarometer.

SvD 2013-12-18

Optimismen spirar bland företagarna

Optimismen har återvänt till svenska företagare och många tror på högre vinster men även ökad sysselsättning under 2014. Det visar en ny undersökning som också förutspår att mogna industriländer gör comeback i år.

Dagens Industri 2014-01-07


Övriga trendsignaler

Arbetsgivare duckar arbetsplatsrisker

Ambitionen att förbättra arbetsmiljön är en papperstiger på många företag. En ny forsk-ningsrapport från Arbetsmiljöverket visar nämligen att företagsledningar delegerar ansvaret till lägre chefer utan befogenhet och resurser.

SvD 2013-12-19

Boards with more women pay less for acquisitions

Companies that have more women on their boards of directors make fewer bids for mer-gers and acquisitions — and pay less for acquired companies. That’s the finding from a new paper by Maurice Levi and Kai Li of the Sauder School of Business at the University of British Columbia and Feng Zhang at the David Eccles School of Business at the University of Utah. Professor Li, defend your research. What makes M&A activity and boards ideally suited to a study of gender and leadership behavior?

Harvard Business Review 2013-12-20

EU-parlamentet vill ha bindande klimatmål

Tre bindande mål som ska driva på utvecklingen av förnybar energi. Det är resultatet av miljö- och industriutskottens omröstning i Europaparlamentet idag.  Efter en intensiv debatt har Europaparlamentets miljöutskott idag röstat fram tre viktiga klimat- och energimål: 40 procent minskade utsläpp av växthusgaser, 30 procent förnybar energi och 40 procent energieffektivisering till år 2030.

Miljö & Utveckling 2014-01-09

Uppdaterat: 2014-01-13

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem