Pär Eriksson är Årets Ledarutvecklare 2013

Pär Eriksson, kommundirektör för Eskilstuna kommun utsågs på onsdagen till Årets Ledarutvecklare 2013 av Ledarna på Chefgalan i Stockholm. Han får priset för att med långsiktigt perspektiv ha skapat förutsättningar för utveckling och framtidstro i Eskilstuna kommun.

Eskilstuna kommun består av 16 förvaltningar, nio helägda bolag samt sex delägda bolag. Antalet anställda i kommunen är 8 200 medarbetare. Pär har på ett målmedvetet och kreativt arbetssätt fått ledare och medarbetare att växa genom att lyfta deras egna prestationer. Satsningen har tagit kommunen framåt mot en modern kunskapsorganisation.

– Pär Eriksson är en modern ledare. Han nöjer sig inte med ett traditionellt chefskap och att utbilda kommunens chefer i ledarskap. Han ger medarbetarna möjlighet att utveckla och bära med sig ett egna ledarskap. Det kräver modiga chefer och medarbetare som vågar axla ansvar, men det skapar ett självdriv som ger stora effekter i verksamhetens resultat, säger Monica Berling, chef för PR och opinion, Ledarna.

Läs mer om Årets Ledarutvecklare 2013 och Chefgalan

Uppdaterat: 2013-03-15

Intervju med Pär Eriksson - Årets Ledarutvecklare 2013


Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem