2014-02-18

Så stor är din chans till löneförhöjning

Inom vilket yrke finns störst chans till löneförhöjning? Värdepappersmäklare och hembiträden är i olika ändar av skalan, visar Ledarnas nya lönekarriärbarometer.

Lönekarriärbarometern visar hur stor lönespridningen är inom olika yrken. Spridningen är skillnaden mellan medianlönen och de som har högst lön i yrket – och speglar dina möjligheter att kunna få högre lön om du presterar bra på jobbet.

Maria Elinder, lönebildningschef på LedarnaMaria Elinder är lönebildningschef på Ledarna.

Vilka tendenser ser ni i årets barometer?

– Det anmärkningsvärda är att det fortfarande är så branschuppdelat. Kvinnoyrkena går det inte att göra lönekarriär i, däremot i manliga yrken med finansbranschen i topp.

Lönespridningen i Sverige är mycket låg i förhållande till omvärlden. Är det viktigt att ha stor lönespridning?

– För chefer är det viktigt att kunna använda lön som ett ledarskapsverktyg. En högre lön är ju ett slags betyg på medarbetarens insats. Vill företaget använda lönen till att premiera önskat beteende är det viktigt att visa på kopplingen mellan mål och medarbetarnas insatser i löneutfallet. Ledarna eftersträvar en individuell lönesättning baserad på individens och företagets förutsättningar.

Blir lönespridningen större i framtiden?

– Jag hoppas att fler företag ser nyttan av individuell lönesättning. I dag är det många företag som betalar ut löner utan att strategiskt tänka på var pengarna gör mest nytta. Allt annat styrs av ekonomiska och strategiska ramar, men inte lönen.

– År 2015 har cirka en miljon yrkesaktiva i Sverige individuell lönesättning inskrivna i sina löneavtal. Frågan är om företagen är redo för det. Det kräver medvetenhet, en tydlig strategi och bra verktyg för att lyckas.

 

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2 februari 2014.

Uppdaterat: 2014-02-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem