2013-01-11

Sociala medier splittrar Sveriges chefer

Anku Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna

Julen är slut och i sociala medier överflödas vi av bilder från julstök och nyårsfester. Men är julfestbilden på Facebook en privatsak eller företagsfråga om den dyker upp i Googles bildsök?

Var Twitter-inlägget en privat åsikt eller står företaget bakom det? När Ledarna frågat landets chefer om deras syn på sociala medier tonar en splittrad bild fram mellan olika branscher.

Undersökningsföretaget Novus frågade 1 301 chefer i Sverige på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Resultatet visar att 71 procent av landets chefer har en policy eller regelverk att luta sig emot. Inom offentlig sektor (76 procent) är det något vanligare än inom privat (70 procent).

Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna, menar att en policy skapar tydlighet och minimerar felsteg. Hon tycker inte att det varken är önskvärt eller ens möjligt att helt förbjuda användningen av sociala medier.

– Ett tips till chefer är att ta upp frågan tillsammans med sin arbetsgrupp. Prata om vad som är okej, vilka risker det finns och skillnaden mellan arbets- och privatliv, säger Anki Udd.

Det viktigaste är att dra en gräns om när du uttalar dig för jobbets räkning eller privat. I mångt och mycket skiljer sig inte sociala medier från andra sammanhang.

– Det är lika galet att prata vitt och brett om företagshemligheter på en middag som på Facebook, säger Anki Udd.

Vid en jämförelse mellan olika branscher är regelverk för sociala medier vanligast inom tillverkning (80 procent) och minst förekommande inom fastighetsbranschen (46 procent). Enligt cheferna i de branscherna är sociala medier inget som uppmuntras på deras arbetsplatser.

Undersökningen genomfördes i maj 2012.

Några resultat från  undersökning om sociala medier

Uppdaterat: 2013-01-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem