2015-11-05

Ledarna på Kvalitetsmässan

Ledarna deltog på Kvalitetsmässan den 3-5 november på Svenska Mässan i Göteborg.

I vår monter kunde besökarna testa sin ledarprofil, få chefscoachning, träffa våra ledarskapsexperter, chefsrådgivare och Ledarnas branschföreningar i offentlig sektor.

Läs mer om Kvalitetsmässan och delarrangemanget Chef och Ledare.

 

Genomförda aktiviteter

Utmaningar i det offentliga ledarskapet

Ledarskap inom offentliga verksamheter bedrivs i offentlighetens ljus, under demokratisk styrning, och med medborgarnas bästa i fokus. Det är en komplex arbetssituation som kräver duktiga chefer. Framgångsrika chefer i offentliga verksamheter behöver förutom yrkes- och ledarkompetens även metoder och verktyg som tar hänsyn till den offentliga sektorns särart. Vad kännetecknar det offentliga ledarskapet, och vilka är morgondagens utmaningar?

Medverkande: Annika Elias, ordförande Ledarna, Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting, Jeanette Mikkelsen, verksamhetschef äldreomsorgen i Linköpings kommun och Ida Texell, räddningschef Attunda.
Moderator: Karin Klingenstierna
Tid:Tisdag 3 november, kl 10.50-11.50

 


Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald.

Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället? Lärdomar och frågeställningar i ett interaktivt seminarium.

Se seminariet på Ledarna Play

Medverkande:
Rani Kasapi, kulturchef Botkyrka kommun – årets mångfaldschef 2014.
Petra Elio Serti, lärare Angeredsgymnasiet i Göteborg – tilldelades Kompassrosen 2015.
Seminarieledare: AnnCharlotte Bretan och Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna
Tid: Tisdag 3 november, kl 13.20-14.20


AnnCharlotte Bretan intervjuade Rani Kasapi och Petra Elio Serti i Ledarnas monter efter seminariet.

 

 

 

Framtida utmaningar för chefer i offentlig sektor

Jörgen Kihlgren, ledarskapsutvecklare, intervjuade Katarina Malé Carlsson och Helenè Krantz, chefer från Ledarna inom Vård & Omsorg och Ledarna inom offentlig sektor.
Tid: Tisdag 3 november, kl 12.15-12.45

 

 

 

 

 

 

 


Helenè Krantz, Katarina Malé Carlsson och Jörgen Kihlgren.

 

Innovativt ledarskap
– en framtidsstrategi för näringsliv och offentlig sektor

Att som chef leda i ständig förändring har blivit ett normaltillstånd. För att du som chef ska lyckas med ditt uppdrag, utveckla din verksamhet och utvecklas i ditt ledarskap behöver du verktyg för att framgångsrikt leda dina medarbetare och din organisation. Årets chef 2015 genomförde en kulturomvandling i en traditionsbunden organisation. Vad krävs för att bli kundnära i en tjänsteorganisation präglad av tradition och fasta normer?

Se seminariet på Ledarna Play

Huvudtalare: Christina Forsberg, tf generaldirektör CSN – Årets chef 2015.
Seminarieledare: AnnCharlotte Bretan och Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna
Tid: Onsdag 4 november, kl 10.40-12.00

AnnCharlotte Bretan intervjuade också Christina Forsberg i Ledarnas monter efter seminariet.


Vilken roll spelar facket på framtidens arbetsmarknad?

Annika Elias, ordförande Ledarna, intervjuades på scen av journalisten Lasse Swahn.
Tid: Onsdag 4 november kl 15.45-16.00

GötaPriset

I anslutning till mässan var Ledarna med och delade ut Götapriset, som delas ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter.

Uppdaterat: 2015-11-12

Hög tid att satsa på cheferna

Inom den närmaste tio åren kommer fyra av tio chefer inom kommuner och landsting att gå i pension. Att lyckas rekrytera till en sektor som många förknippar med låga löner och en dålig arbetsmiljö är en stor utmaning, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna, på GP Debatt.
Läs debattartikeln

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem