2014-11-06

Byggcheferna kräver fler bygginspektörer

– Återigen har döden slagit till på ett bygge och det som har hänt är fruktansvärt och får bara inte hända. Arbetsmiljöverket måste öka antalet kontroller för att komma åt dem som inte följer lagar och regler.

Det säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, med anledning av dödsolyckan på bygget av ett nytt kraftvärmeverk åt Fortum i Värtahamnen i Stockholm.

Redan 2008 gick Byggcheferna samman med Byggnads i kravet på en nollvision för dödsolyckor i byggbranschen, som är hårt drabbad.

– Vi har också under lång tid påpekat att Arbetsmiljöverket måste få fler byggnadsinspektörer. De stora byggbolagen satsar stora resurser på att reducera olyckorna runt om på byggena, men de råder inte över hela branschen. Arbetsmiljöverket måste öka antalet kontroller för att komma åt dem som inte följer lagar och regler. Den här sortens olyckor går att förebygga, understryker Lars Bergqvist.

– Byggherren har det yttersta ansvaret, men ansvaret delegeras i allmänhet till platsledningen som har ett oerhört ansvar för sin personal och då vill det till att kompetensen är tillräcklig så att rutiner fungerar väl. I Byggcheferna arbetar vi mycket med de attityder som finns i byggbranschen och som kan påverka säkerheten på olika sätt. Inte minst handlar det om den rådande machokulturen som dessvärre innebär ett ökat risktagande och som därmed påverkar arbetsmiljön negativt.

  • Antalet dödsolyckor inom den svenska byggbranschen är nästan fem gånger så hög som inom andra branscher.
  • Svenska byggnadsarbetare utsätts dagligen för olika riskmoment. Sju av tio byggnadsarbetare som är över 50 år har fått bestående skador eller åkommor genom byggnadsarbete.
  • 2008 genomförde Byggcheferna en undersökning bland sina medlemmar om arbetsmiljön. Enkäten, som besvarades av 450 personer, visar att tidspressen medför att drygt var fjärde byggchef ibland måste tänja på arbetsmiljöreglerna för att arbetet ska fungera smidigt. Enkäten visar också att det endast är hälften av byggcheferna som anser att de har tid att arbeta med arbetsmiljöfrågorna och ta det ansvar som åligger dem.

Byggcheferna, med 16 500 medlemmar spridda över hela landet, tillhör Ledarna och är Sveriges enda chefsorganisation för byggchefer. Byggcheferna arbetar för att möta dagens och morgondagens behov av ett modernt ledarskap med särskilt fokus på kompetensutveckling, jämställdhet, arbetsmiljö, branschutveckling och etik.

Se vidare www.byggcheferna.se

Uppdaterat: 2014-11-06

Mer om Byggcheferna

Byggcheferna är branschföreningen för Ledarnas medlemmar inom byggyrkena. Vi arbetar med förändringsarbete i samhällsbyggnadssektorn.
Läs mer om Byggcheferna på ledarna.se

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem