2014-12-16

”Ledarskap utanför Sverige kräver ödmjukhet”

Annika Elias, ordförande Ledarna

Varje land och varje företag har sin särart och att prestera bra som chef förutsätter en förståelse för helheten, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Ledarskapet är en relation. Mellan chef och medarbetare, mellan kolleger och mellan chef och chef. Framgångsrika chefer är bra på att utveckla goda och tydliga relationer i det sammanhang där de verkar. Men för att det ska vara möjligt måste man förstå och kunna tolka helheten.

Jag hör ofta talas om det svenska ledarskapets duglighet och att våra chefer skulle vara uppskattade och efterfrågade utanför Sverige. I ärlighetens namn finns denna bild mest hos oss själva och inte så mycket utanför landets gränser.

Jag tror att orsaken är att ledarskapet för de flesta svenska chefer fungerar bäst om också medarbetarna finns i Sverige. Då har man en hyfsad samsyn på roller och förväntningar och på förhållandet chef och medarbetare.

Ledarna finns också på den europeiska arenan, som medlem i CEC European Managers, en paraplyorganisation för chefsorganisationer i fjorton europeiska länder.

En av de största fördelarna med vårt medlemskap är att det ger en unik möjlighet till kunskap om hur andra länder ser på chefs- och ledarskapsfrågor. Och skillnaderna börjar redan på andra sidan sundet.

Många chefer prövar vid något tillfälle på att arbeta i ett annat land. För att ledarskapet som de tar med sig ska fungera även utanför Sverige krävs en god portion ödmjukhet, men också kunskap om den nya arbetsplatskulturen.

Varje land och varje företag har sin särart och att prestera bra som chef förutsätter en förståelse för helheten.

Bra chefer kan sannolikt göra ett bra jobb överallt – men kanske inte på exakt samma sätt.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 12, december 2014.

Uppdaterat: 2014-12-16

Läs också

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem