2017-06-30

Ny undersökning: Gemensamma drag i skandinaviskt ledarskap

Det skandinaviska ledarskapet står väl rustat inför framtidens föränderliga arbetsmarknad. Men det finns också utmaningar. En ny undersökning visar på många likheter men också skillnader bland chefer i Danmark, Norge och Sverige.

Det finns gemensamma drag för ett skandinaviskt ledarskap, visar denna undersökning som genomförts bland 1 559 chefer i Danmark, Norge och Sverige. Mycket pekar på att det skandinaviska ledarskapet redan står för en stor del av det ledarskap som en arbetsmarknad i ständig förändring kommer att kräva.

Men det finns även utmaningar, som risken för tröghet i beslutsprocesserna.

Läs undersökningen

Skandinaviskt ledarskap – undersökning bland chefer i Danmark, Norge och Sverige

Scandinavian leadership – A survey of leaders/managers in Denmark, Norway and Sweden (English version)

Uppdaterat: 2017-06-30

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem