2016-02-23

Pensionsavtal klart för statligt anställda

Den 23 februari 2016 har OFR, där Ledarna ingår, tecknat ett avtal med Arbetsgivarverket gällande tjänstepension inom staten efter förhandlingar som har pågått under två års tid. Pensionsavtalet heter PA16 och gäller från och med 1 januari 2016. Förändringarna i pensionsavtalet avser främst dig som är född 1988 eller senare.

Uppdaterat: 2016-02-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem