2014-06-03

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I maj anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Miljö- och hållbarhetschefer från Hagainitiativets företag presenterade flera konkreta exempel på åtgärder från den egna verksamheten där lönsamhet har uppnåtts.

Medverkade gjorde även Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.

Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Uppdaterat: 2014-06-02

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem