2015-03-31

Självklart för cheferna att ta klimatansvar

Erika Svensson, hållbarhetsexpert på Ledarna

Erika Svensson, hållbarhetsexpert på Ledarna, skriver idag i Veckans Affärer en gästkrönika om hållbarhet.

Hon skriver bland annat:

"I vår senaste Novusundersökning frågade vi 1 500 chefer om deras syn på hållbarhet. Den visar att de prioriterade frågorna är resurs- och energieffektivisering vilket rankas före klimatfrågorna.

Drygt en fjärdedel av de tillfrågade cheferna anser sig behöva mer kunskap om klimatet. Med andra ord ser cheferna potential i att arbeta med klimatfrågan, men saknar verklig kunskap om att reducera utsläppen ytterligare. De saknar också många gånger resurser och rätt förutsättningar. Därför försöker vi ge cheferna de verktyg som krävs, då kan hållbarhetsarbetet i företag och organisationer accelerera på riktigt."

Läs hela krönikan på va.se

Uppdaterat: 2015-03-31

Cheferna – Nyckeln till hållbar utveckling

Nära 8 av 10 chefer tror att hållbarhetsfrågornas betydelse fortsätter att öka. Men endast 3 av 10 chefer tror att ett hållbarhetstänk bidrar till att utveckla nya produkter och tjänster, enligt en undersökning från Ledarna.
Läs Ledarnas Hållbarhetsbarometer 2014

 

 

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem