2014-08-20

”Stöd uppifrån bra för chefens arbetsmiljö”

Annika Elias, ordförande Ledarna

– För att chefen ska kunna hålla i längden krävs det en bra och kontinuerlig dialog kring uppdraget, betonar Annika Elias, ordförande Ledarna.

Det händer att man ser hemska exempel på fysisk arbetsmiljö för chefer. Nyligen var jag på en kommunal förvaltning där fyra chefer satt i ett öppet landskap bland andra medarbetare och hukande bakom skärmar försökte skapa lite ostördhet. Liknande arbetsplatser, eller sämre, förekommer alltför ofta på industrier eller på byggen, där det är uppenbart för betraktaren att chefens egen arbetsmiljö kommer i sista hand.

Men trots att den fysiska miljön är nog så viktig är det sällan det som avgör om chefen ska hålla i sitt uppdrag och orka i längden. I stället är det känslan av meningsfullhet i uppdraget och att man ser sin del i helheten som avgör om chefer orkar med sitt jobb.

De flesta chefer drivs av lust att utveckla och påverka och är beredda att göra ganska mycket mer än en vanlig arbetsinsats. Många har också en stolthet i att möta sina utmaningar ensam och värnar om sitt oberoende. Glädjen ligger i att bidra till verksamhetens totala framgång.

Viljan att ta ansvar för sin enhet och sina medarbetare får många chefer att sträcka sig längre än vad som är bra. Men chefer är också anställda och arbetsmiljölagen gäller även för dem.

Chefsjobbet är ofta tufft och krävande. I Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef i augusti fokuserar vi på svåra eller utmanande samtal, då det krävs att chefen tar ansvar. Det kan vara att ta det där samtalet med en anställd vars privatliv påverkar jobbet negativt, eller att du som chef tar ansvar för att genomföra en nedskärning. Beslut som gynnar verksamheten men som kan upplevas negativa. Chefens viktigaste arbetsmiljöfaktor blir stödet från den egna ledningen och en tydlig bild av uppdragets gränser och möjligheter.

För att chefen ska kunna hålla i längden krävs det en bra och kontinuerlig dialog kring uppdraget, då kan vi få hållbara chefer – och medarbetare som känner lust och engagemang.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna


Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8, augusti 2014.

 

Uppdaterat: 2014-08-20

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem