2014-05-20

Tips för bättre delegering

– Den 16 maj arrangerade Ledarna en diskussionslunch på temat delegering. Här kommer några av tipsen från de deltagande cheferna, berättar Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Tips till dig som chef när det gäller delegering:

  • Definiera uppdraget tydligt.
  • Var tydlig med förväntningar och tidsramar.
  • Se till att det finns en öppenhet för att säga stopp för den som får ett uppdrag, men även att säga ja om andra vill ta på sig extra uppdrag.
  • Fokusera på vad istället för hur. Var tydlig med hur spelplanen ser ut.
  • Ge förtroende och stötta hela vägen.
  • Planera in avstämningsmöten med medarbetaren, även långsiktiga som är mer kopplade till din medarbetares utveckling i organisationen.
  • Var medveten om ditt ledarskap i hela processen.
  • Ge feedback till din medarbetare på resultatet.


Tips till dig som medarbetare vid delegering:

  • Påvisa dina styrkor till chefen så hon/han vet vilka uppdrag som passar.
  • Anteckna vid möten och kolla av med din chef att ni har samma bild.
Uppdaterat: 2014-05-20

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem