Vad händer med min pension när jag byter jobb och får en ny arbetsgivare?

Uppdaterat: 2017-02-09

Fråga:

Vad händer med min pension när jag byter jobb och får en ny arbetsgivare? 

Svar:

När du byter jobb och får en ny arbetsgivare som också har kollektivavtal kan det innebära att du byter tjänstepensionsavtal. Ta reda på vilket tjänstepensionsavtal som gäller innan du bestämmer dig. Du kanske behöver förhandla till dig en högre avsättning till pension för att behålla din pensionsnivå.

Gör en pensionsprognos på www.minpension.se med respektive tjänstepensionsavtal, så kan du få en bild av vad jobbytet kan få för effekt på din pension.

Skillnaden mellan förmånsbestämd och premiebestämd tjänstepension

Tjänstepensionsavtal som har funnits länge är ofta förmånsbestämda, som exempelvis ITP2. Där finns en garanti om att du ska få pension som motsvarar en viss del av din lön beroende på hur länge du har haft tjänstepensionsavtalet. De tjänstepensionsavtal som kommit på senare tid är helt premiebestämda. Där finns ingen garanti, istället avsätts kapital till din pension som ska ge avkastning och växa under lång tid. Pensionens storlek avgörs av hur kapitalet har utvecklats. Att byta från en förmånsbestämd pensionsplan som du har haft länge, till premiebestämd plan kan innebära en försämrad pension.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem