2011-06-30

Chefsbristen ökar – värst i offentlig sektor

Efterfrågan på chefer ökar kraftigt, mest av alla yrken. Antalet sökande per högre chefstjänst har minskat i både privat och offentlig sektor - på två år har antalet sökanden mer än halverats. Värst är läget i offentlig sektor där det nu finns en sökande per chefstjänst i genomsnitt. Det visar siffror från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Statistik från Ledarna och Arbetsförmedlingen visar att antalet nyanmälda chefsjobb ökar kraftigt. Antalet sökande per tjänst minskar både i privat och offentlig sektor och är nu respektive 8,6 och 1,1 sökande per chefstjänst.

– Utvecklingen med färre sökande till chefstjänster är alarmerande, i synnerhet när det gäller välfärdssektorn som står inför stora utmaningar. Utan ett gott ledarskap är risken stor att verksamheterna inte klarar av att leva upp till de krav på effektivitet och hög kvalitet som efterfrågas, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Bristen på chefer är störst inom utbildningssektorn. Siffrorna visar att jobben som verksamhetschef i skolan i snitt endast lockar 0,6 sökande per anmäld plats hos Arbetsförmedlingen. I oktober 2010 var motsvarande siffra en sökande per tjänst.
Samtidigt är intresset för chefsjobb fortsatt lågt bland de yngre, vilket hotar tillväxten.

– Om vi ska attrahera ledartalangerna till chefsjobben måste uppdragen vara rimliga. Högre lön är inte den enda sanningen. Det handlar om andra villkor för att få balans i tillvaron, säger Johan Frisö.

Ledarna uppskattar att det totalt finns ca 200 000 chefer som är 40-talister av vilka en del redan lämnat arbetsmarknaden. De närmaste åren, fram till 2014 lämnar ca 50 000 - 75 000 chefer arbetsmarknaden. Ledarna räknar med att det totalt finns ca 500 000 chefer i Sverige.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem