2011-02-13

Ledarna på DN Debatt: ”Modernisera kollektivavtalen – eller gå under ”

Medarbetarna på dagens svenska arbetsmarknad vill påverka själva istället för att företrädas av andra. Den svenska fackföreningsrörelsen har nu att välja mellan att inse och anpassa kollektivavtalen efter detta – eller att gå under.

Det skriver chefsorganisationen Ledarnas ordförande Annika Elias och förhandlingschef Thomas Eriksson på DN Debatt idag, med anledning av att förbunden i de största fackliga centralorganisationerna fortsätter att tappa medlemmar. Under 2010 förlorade förbunden inom LO och TCO sammanlagt mer än 40 000 medlemmar – medan Ledarna fick 10 000 nya och nu har det största medlemsantalet på 105 år.

– Trots att vi själva tillhör den fackliga gemenskapen förstår vi varför många lämnar facket. Det stora flertalet förbund tycker fortfarande att lön och andra villkor ska förhandlas fram av människor som arbetstagarna varken har träffat eller hört talas om – trots att vi vet att allt fler vill förhandla på egen hand, säger Annika Elias.

Ledarna tecknade redan 1992 det första så kallade Ledaravtalet med arbetsgivarorganisationen Almega. Ledaravtalet innebär att lönen ska förhandlas och sättas i ett personligt och förutsättningslöst samtal mellan den enskilde medarbetaren och lönesättande chef.

– Vår moderna avtalsmodell är en avgörande förklaring till att vi får så många nya medlemmar. Och vi vågar säga att bristen på modernitet är en av huvudorsakerna till att andra förbund förlorar medlemmar, säger Thomas Eriksson. –

Fackföreningsrörelsen måste modernisera kollektivavtalen. Det är hög tid för en modern svensk arbetsmarknad, och en modern svensk modell. Ledarna tänker ta täten i den debatten, avslutar Annika Elias.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem