2011-08-24

Nya chefer på Ledarna

Ledarna har rekryterat tre nya chefer: biträdande förhandlingschef Helena Hedlund, tidigare kanslichef på PTK och utvecklingschef Helene Öhman, tidigare enhetschef på Sensus och kommunikationschef Niki Westerberg, närmast från Folkpartiet. Rekryteringarna är ett led i arbetet att vidareutveckla Ledarnas service, tjänster och kommunikation för ett växande antal chefsmedlemmar.

Sedan maj 2011 har tre nya chefer tillträtt på Ledarna; dels som en följd av av omorganiseringar i verksamheten, men också för att ersätta medarbetare som slutat.

– Vi är väldigt stolta och glada över att Ledarna lyckats attrahera de här tre personerna med sina unika kompetenser och erfarenheter säger Per Hedelin, vd för Ledarna.

Helena Hedlund är ny biträdande förhandlingschef och operativ chef för enhet Avtal & Bransch sedan maj 2011. Helena Hedlund kommer närmast från PTK där hon fungerat som kanslichef.

Helene Öhman är ny chef för Produkt & Utveckling sedan maj 2011 och kommer närmast från Sensus där hon som ansvarig chef lett arbetet med att initiera och utveckla tjänster, utbildningar och projekt med olika affärslogiker.

Niki Westerberg har tillträtt som kommunikationschef den 8 augusti och ansvarar för Ledarnas medlems- och marknadskommunikation. Niki Westerberg kommer närmast från Folkpartiet där hon bland annat verkat som webbredaktör och presschef.

Ledarna är ett av få fackförbund som de senaste åren visat stark medlemstillväxt och har i dag över 84 000 medlemmar.

– Vår uppgift är att göra nytta för medlemmarna. Rekryteringarna bidrar till att vårt erbjudande till Sveriges chefer blir ännu vassare. De ökar vår konkurrenskraft och hjälper oss att nå de målsättningar vi har, säger Per Hedelin, vd för Ledarna.

Uppdaterat: 2012-05-21

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem