2013-06-28

Ledarna i Almedalen

Vi är i Almedalen för att prata om ledarskapets betydelse för Sverige. Detta gör vi tillsammans med en mängd olika aktörer. Hela vårt program i Almedalen hittar du här nedan

Ledarna i Almedalen

Ledarna är Sveriges chefsorganisation. En organisation som tillvaratar chefers intressen och förstår chefsrollen utan och innan. Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas. Dessutom stärker det vårt lands konkurrenskraft. Det gör chefsyrket till ett av de viktigaste och mest utmanande.

Välkommen till #ledarnashus

Annika Elias, ordförande Ledarna

– Samtalet om ledarskapets förutsättningar och villkor saknas i den svenska samhällsdebatten. Myterna kring chefslöner och bonusar är desto fler. Därför finns Ledarna i Almedalen. Vi talar med chefens röst och vill lyfta värdet av det goda ledarskapet. Därför öppnar vi ett #ledarnashus och lämnar även plats åt gäster som Rättviseförmedlingen och Scouterna, berättar Annika Elias, ordförande Ledarna.

– Vi tror på samverkan och skapar därför en arena för en öppen diskussion om hur viktigt ledarskap är för Sverige. Bra chefer och goda förutsättningar för ledarskap är det som gör skillnad.

När?

2-3 juli 2013, kl 08.30-17.00.

Var?

Restaurang Trädgår’n, Hästgatan 17, i centrala Visby.

Hur?

Två heldagar fulla med seminarier, debatter och diskussionsluncher med representanter inom näringslivet och politiken.


Program tisdag 2 juli 2013

08.30-09.30
Tror du morgondagens ledare kommer med storken?

Kommer bra ledare inflygande en dag med storken? Färre och färre unga vill bli chefer samtidigt som stora pensionsavgångar väntar runt hörnet. Hur får vi fler unga att vilja bli ledare?
Arrangör: Ledarna
Thabo Motsieloa, moderatorModerator:
Thabo MotsieloaMedverkande:

Annika Elias, ordförande, Ledarna
Håkan Sörman, VD, SKL
Henrik Bäckström, förbundsdirektör, Bemanningsföretagen   
Karin Nolke Grubbström, generalsekreterare, Scouterna
Robert Falck, Head of Process & System, Volvo Powertrain

Medverkande i seminariet "Tror du morgondagens ledare kommer med storken?

 

10.00-11.00
Vem vinner på dagens upphandlingar – barn och gamla eller jurister?

Det rapporteras allt oftare om hur överklaganden av offentliga upphandlingar satts i system. Regler som var tänkta att spara skattemedel och underlätta för chefer gynnar istället jurister. Kost & Näring – en branschförening inom Ledarna – bjuder in till samtal om hur vi får upphandlingarna att fungera.
Arrangör: Kost & Näring – en branschförening inom Ledarna
Karin Lindén, kostchef Kramfors kommunModerator:
Karin Lidén, kostchef Kramfors kommunMedverkande:                   
Marianne Backrud-Hagberg, ordförande Kost & Näring – en branschförening inom Ledarna
Mathias Sylwan, förbundsjurist, SKL
Martin Borgs, Slöseriombudsman
Ardalan Shekarabi, riksdagsledamot
Maria Larsson, upphandlare, Inköp Gävleborg
Medverkande i seminariet "Vem vinner på dagens upphandlingar – barn och gamla eller jurister?
11.45-12.45
Dagens unga lata och ohövliga?

Vad har 90-talisternas inträde i arbetslivet inneburit? I Ledarna inom Handeln finns chefer som har stora erfarenheter av att vara arbetsgivare för unga. Här finns svaren på hur man förmår fånga nästa generation. Vilken kompetens besitter 90-talister? Behöver arbetsmarknaden förändras och i så fall hur?
Arrangör: Ledarna inom Handeln
Fredrik Gustafsson, PR-specialist, LedarnaModerator:
Fredrik Gustafsson, PR-specialist, LedarnaMedverkande:
Ewelyn Persson, styrelseledamot, Ledarna inom Handeln
Peter Majanen, CEO, Quattroporte
Farida Rasulzada, fil.dr i psykologi, Lunds universitet
Anki Udd, ledarskapsexpert, Ledarna
Birgitta Roos, mångfaldsstrateg, ICA
Medverkande på seminariet "Dagens unga lata och ohövliga?
13.30-14.30
Ursäkta – vem satte min lön?

Den svenska lönebildningen har starkt stöd bland fack och arbetsgivare. Ledarna presenterar en undersökning som visar att den enskilda medarbetaren hellre skulle se att deras lön sattes lokalt i samtal med chefen. Vad kan vi göra för att den svenska modellen ska inkludera den enskilda människans självklara förväntan på delaktighet i den egna löneutvecklingen?
Arrangör: Ledarna
Thabo Motsieloa, moderatorModerator:
Thabo MotsieloaMedverkande:
Maria Elinder, lönebildningschef, Ledarna
Johan Ingelskog, avtalschef, Kommunal
Farida Rasulzada, fil.dr i psykologi, Lunds universitet
Hanna Fager, Vice President Employee Benefits, Volvo Cars (foto saknas)
Medverkande i seminariet "Ursäkta - vem satte min lön?

 

15.00-16.00
Vem tar ansvar för de duktiga flickorna?

Bland kvinnor med en månadslön över 25 000 ökade långtidssjukskrivningarna med 326 % mellan år 2000-2004. Unga kvinnors psykiska ohälsa är ett av civilsamhällets största hinder för jämställdhet. Vi har bjudit in en panel för att diskutera vad det beror på, lösningarna och vem som bär ansvaret.
Arrangör: Maktsalongen
Medverkande:
Anders Wallner, partisekreterare, Miljöpartiet
Hala Mohammed, ordförande, Röda Korsets Ungdomsförbund
Erik Arroy, ordförande, Sveriges förenade studentkårer: SFS
Pernilla Alexandersson, Jämställdhetsexpert, Add Gender
Sofia Brändström, grundare Maktsalongen

Medverkande i seminariet "Vem tar ansvar för de duktiga flickorna?

 

16.30-17.30
Rättvisa som framgångsrecept

Ledare för organisationer och företag som tar ansvar för jämställdhet och mångfald har större chans att attrahera de bästa medarbetarna och de största talangerna. Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård berättar hur din organisation konkret och enkelt kan arbeta med dessa frågor.
Arrangör: Rättviseförmedlingen
Medverkande: Lina Thomsgård, grundare Rättviseförmedlingen
Lina Thomsgård, grundare Rättviseförmedlingen

Program onsdag 3 juli 2013

08.30-09.30
Hur får vi hållbara chefer?

Chefer är avgörande för effektivitet, innovation och arbetsmiljö. Därför är det självklart att ställa höga krav på dem, men chefer måste ha realistiska förutsättningar för att kunna bli framgångsrika. Vi vet vilka nyckelfaktorer som skapar hållbara chefer, nu går vi vidare och utvecklar deras avtal.
Arrangör: Ledarna
Thabo Motsieloa, moderatorModerator:
Thabo MotsieloaMedverkande:
Anki Udd, ledarskapsexpert, Ledarna
Annika Hage Nederström, avtals-/branschansvarig, Ledarna
Annika Härenstam, professor vid Göteborgs universitet
David Johnsson, VD, TMF
Katarina Novák, VD, SLA
Emma Dahlgren, Human Capital Consultant, Nova
Medverkande i seminariet "Hur får vi hållbara chefer?

 

10.00-11.00
Jämställdhetskrisen i chefsledet - hur får vi fler av de bästa att bli ledare? 

Unga kvinnor är de som utbildar sig mest i Norden, samtidigt säger varannan ung kvinna nej till en framtid som chef. Att morgondagens näringsliv kommer bli mer jämställt är inte något givet. Hur kan vi förändra och modernisera chefsrollen så att befintliga strukturer i näringslivet förändras?
Arrangör: Ledarna
Moderator:
Thabo Motsieloa
Medverkande:
Ellen Landberg, ledarskapsexpert, Ledarna
Erik Lagersten, informationschef, Försvarsmakten
Sofia Falk, VD, Wiminvest
Jenny Johansson, Head of Public Affairs, Scania
Medverkande på seminariet "Jämställdhetskrisen i chefsledet – hur får vi fler av de bästa att bli ledare?

11.45-12.45
Lunchsamtal med EU-minister Birgitta Ohlsson

Den framtida chefsförsörjningen är en förutsättning för konkurrenskraft och välfärd i Sverige. I Europa utgör de välutbildade hemmafruarna en viktig arbetskraftsreserv när arbetskraftsbristen slår till som en konsekvens av en åldrande befolkning. Så ser det inte ut i Sverige. Här tackar istället de unga kvinnorna nej till en chefskarriär i högre utsträckning än i våra närmaste grannländer. Vad kan vi lära av Europa?
Arrangör: Ledarna
Kristofer Steneberg, redaktionschef, tidningen ChefModerator:
Kristofer Steneberg, redaktionschef, tidningen ChefMedverkande:
Birgitta Ohlsson, EU-minister
Annika Elias, ordförande, Ledarna
Birgitta Ohlsson, EU-minister, och Annika Elias, ordförande, Ledarna
13.00-14.00
Inkluderande ledarskap – nyckel till utveckling genom mångfald

Chefer ställs inför utmaningar i att verkställa mångfaldsstrategier i praktiken. Hur utövas ett inkluderande ledarskap där olikheter hos personalen kan ses som en resurs för att skapa en effektiv organisation och ökad tillväxt i verksamheten? Forskning och erfarenheter diskuteras.
Arrangör: Diversity Charter Sweden
Fredrik Gustafsson, PR-specialist, LedarnaModerator:
Fredrik Gustafsson, PR-specialist, LedarnaMedverkande:
Louise Ring, HR Direktör/ordförande, Axfood/Diversity Charter
Annika Elias, ordförande, Ledarna
Lars Wiigh, affärsområdeschef Offentlig sektor Life Science- och Energibranschen, IBM
Ulrika Gellerstedt, personalstrateg, Stockholms läns landsting
Åsa Nisson Billme, expert-strategisk mångfald, Diversity Charter Sweden

Medverkande i seminariet "Inkluderande ledarskap – nyckel till utveckling genom mångfald


15.00-16.00
Mångfald – hur svårt är det egentligen?

Mångfald är en ledarskapsfråga. Genom oliktänkande utvecklas vi på våra arbetsplatser och som människor. Hur svårt är det då egentligen att lyckas med att leda för mångfald? Vilket ansvar har ledare att skapa förutsättningar för att alla ska känna sig välkomna, oavsett bakgrund, kön, ålder med mera?
Arrangör: Scouterna
Kaspra Eriksson, utbildare på Framfot FöretagsutbildningModerator:
Kaspra Eriksson, utbildare på Framfot FöretagsutbildningMedverkande:
Alexandra Byröd, projektledare inom integration och mångfald hos Scouterna
Milad Mohammadi, utbildare Fryshuset och medgrundare till Soppkök Stockholm
Birgitta Roos, mångfaldsstrateg, ICA
Medverkande i seminariet "Mångfald – hur svårt är det egentligen?

 


Ladda ner Ledarnas program i Almedalen

Med reservation för eventuella ändringar. 

Text: Uppdaterat: 2013-06-28

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem