2013-10-04

Nära 6 av 10 chefer i Sverige vill ta timeout

57 procent av Sveriges chefer skulle vilja ta en paus från att vara chef i några år, förutsatt att de hade möjlighet att komma tillbaka som chef. 1 511 chefer besvarade undersökningen som genomförts av Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Det är tredje gången Ledarna ställer frågan och trenden går mot att allt fler chefer vill skulle vilja ta en paus. 2003 var det 47 procent som svarade ja på frågan, en rejäl ökning på 10 år.

– Vi frågar regelbundet cheferna om sin syn på chefskap. Det är tydligt att kraven och förväntningarna på chefer är betydligt högre idag än för tio år sedan. Fler väljer också att gå ut och in ur chefskapet, säger Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna.

Endast 34 procent svarade nej. Det är en ökning från ifjol. Då svarade 52 procent att de vill ta timeout då samma fråga ställde.

Uppskattningsvis rör det sig om 285 000 chefer som skulle vilja kliva av chefsstolen om de har kvar sin roll om några år. Ledarna och SCB uppskattar att det finns 500 000 chefer i Sverige.

– Istället för att diskutera vad som är en bra chef är det viktigt att flytta fokus till hur en organisation ska se ut för att kunna ha en bra chef. Att gå in och ut ur olika yrkesroller ter sig mer naturligt och behöver inte nödvändigtvis vara dramatiskt. Tvärtom kan det vara positivt om arbetsgivare uppmuntrar till rotering och ger medarbetare möjlighet att växla roller, säger Anki Udd.


Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Ledarna under perioden 28 juli – 19 augusti 2013 bland 1 511 chefer i Ledarnas chefspanel. Resultatet är representativt för Sveriges 500 000 chefer.

Uppdaterat: 2013-10-04

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem