2014-10-09

Chefer avvaktande till konjunkturen

Färre chefer ser positivt på konjunkturutvecklingen än för ett år sedan. Knappt 4 av 10 chefer tror i nuläget att konjunkturutvecklingen blir något eller mycket bättre de kommande tolv månaderna. Det stora undantaget är byggindustrin där cheferna ser betydligt ljusare på framtiden. Det visar en ny undersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna som genomförts av Novus bland 1 679 chefer.

Sveriges chefer är mer försiktiga i sin bedömning än för ett år sedan. Så många som 6 av 10 chefer tror på en oförändrad eller försämrad konjunkturutveckling de närmaste tolv månaderna. Av cheferna i privat sektor tror 43 procent på en ljusning i ekonomin. Cheferna i offentlig sektor är betydligt dystrare – där är motsvarande siffra 26 procent.

– Chefernas avvaktande syn på konjunkturen återspeglar den osäkerhet som finns i det allmänna ekonomiska läget, såväl i Sverige som globalt. Samtidigt är det en stor skillnad mellan olika branscher där cheferna i byggindustrin har en helt annan framtidstro än övriga chefer, säger Anna Thoursie, chefsekonom på Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Cheferna inom byggindustrin är mer positiva till konjunkturläget än deras chefskollegor i andra branscher – så många som 63 procent av cheferna där tror på en förbättrad konjunktur. Bland branscherna har byggindustrin också de mest positiva cheferna när det gäller synen på nyanställningar. Andelen chefer som tror på uppsägningar ökar i alla branscher förutom bland cheferna i byggindustrin.

En av verksamheternas och chefernas största utmaningar framöver är att hitta rätt kompetenser vid rekrytering. Sedan förra mätningen ökar andelen chefer som tror att det på tre till fem års sikt kommer att bli svårare att rekrytera till alla befattningar.

Läs Chefen och konjunkturen – Ledarnas Chefsbarometer 2014

Uppdaterat: 2014-10-09

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem