2005-02-08

Anne Kuylenstierna, ny PR- och pressansvarig

Anne Kuylenstierna tillträdde tjänsten som PR- och pressansvarig på Sveriges chefsorganisation, Ledarna den 17 januari i år. Olle Hernborg, som nu är pappaledig, återgår till arbetet som omvärldsanalytiker i september.

Anne har en gedigen bakgrund som journalist och informatör. Hon har bland annat arbetat som redaktör och reporter på Svenska Dagbladets Näringslivsredaktion med inriktning på näringspolitik och småföretagande. Anne kommer närmast från en tjänst som informationschef på Fastighetsägarna Stockholm där hon ansvarat för den externa och interna kommunikationen.

- Sveriges chefsorganisation Ledarna har en särställning på marknaden. Min roll som ansvarig för PR på Ledarna är inte att stärka Ledarna som organisation eftersom Ledarna redan idag är mycket starka i sitt erbjudande till Sveriges chefer. Min roll blir istället att visa denna styrka, säger Anne Kuylenstierna.

- Ledarna har fokus på chefer - inget annat. Att få möjlighet att arbeta med en organisation som vågar vara så tydlig är som informatör en stor förmån, säger hon.

- Visst spelar chefen roll - det vet alla. Vi ska berätta hur, när och varför, säger Anne Kuylenstierna.

- Ledarna står för valfrihet för chefen, för individen och på arbetsmarknaden. Ledarnas roll är att vara bollplank och samarbetspartner i frågor om arbetsliv, kompetensutveckling och karriärplanering. På så sätt skapar vi bättre villkor på arbetsmarknaden tillsammans med våra medlemmar - inte för våra medlemmar. Att få berätta om Ledarnas syn på en förnyad och modern arbetsmarknad är ett svårt men oerhört stimulerande och viktigt uppdrag, avslutar hon.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem