2007-04-11

Chefskarriär i sikte: vad tjänar man som chef?

Ledarna, Sveriges chefsorganisation, genomför varje år en omfattande lönekartläggning, i år baserad på 58 000 chefslöner. I år är det informationsdirektörerna som är den chefskategori som toppar med en snittlön på drygt 73 000 kr per månad.

Det är tredje året i rad som informationsdirektörerna toppar listan över bäst betalda chefsbefattningar.

– Att informationsdirektörerna toppar ser jag som ett tecken för hur mycket mer företagsledningar idag värderar kommunikation som en viktig del av det goda ledarskapet, säger Annika Elias, förbundsordförande på Ledarna.

Arbetsmarknadens värdering av en chefsbefattning påverkar självklart lönenivån. Men det finns en rad andra parametrar som avgör.

– Det bästa man kan göra för att höja sin lön är att byta jobb, säger Caroline Olsson, ledarskapskonsult och löneexpert på Ledarna. Att jobba i rätt bransch påverkar lönen mycket liksom i vilket län man jobbar och hur många chefer man har under sig.

Årets lönekartläggning redovisar:

  • Chefsbefattningarna med högst lön.
  • Chefsbefattningar med lägst lön.
  • 8 ”vanliga” chefsbefattningar; så mycket tjänar de.
  • Så mycket tjänar den svenske genomsnittschefen.
  • De 10 län som betalar sina chefer bäst.
  • De 10 län som betalar sina chefer sämst.
  • Chefernas olika förmåner och hur det skiljer sig mellan branscher.
  • Löneskillnader för chefer mellan privat och offentlig sektor.
  • Lönespridning per bransch.
  • Faktorerna som påverkar chefernas löner mest.

Kartläggningen omfattar 360 olika chefsbefattningar och är baserad dels på 58 000 uppgifter kompletterade med uppgifter från arbetsgivarorganisationer.

Löneuppgifterna är redovisade som median av fast kontant månadslön före skatt i 2006 års lönenivå inklusive värdet av skattepliktiga förmåner samt genomsnittsvärdet för rörliga lönedelar.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem