2007-10-18

Erbjudande till chefsämnen i offentlig sektor: Tufft klimat och dålig ersättning

Sveriges kommuner och landsting behöver rekrytera över 25 000 chefer när 40-talisterna går i pension. Men den offentliga sektorns erbjudande till blivande chefer är allt annat än lockande. Ledarnas senaste Chefsbarometer visar att både förutsättningarna och ersättningen till chefer inom stat, kommun och landsting är sämre än i den privata sektorn på alla punkter i undersökningen.

Sveriges kommuner och landsting behöver rekrytera över 25 000 chefer när 40-talisterna går i pension. Men den offentliga sektorns erbjudande till blivande chefer är allt annat än lockande. Ledarnas senaste Chefsbarometer visar att både förutsättningarna och ersättningen till chefer inom stat, kommun och landsting är sämre än i den privata sektorn på alla punkter i undersökningen.

Undersökningen väcker farhågor om hur offentlig sektor ska kunna konkurrera om kompetenta chefer i framtiden. Dagens chefer hanterar inte bara större personalgrupper än i den privata sektorn, utan tvingas också i högre utsträckning att hantera problem med mobbning och utbrändhet på jobbet. Samtidigt erbjuds de färre förmåner och är mer missnöjda med lönen än sina kollegor i näringslivet.

– Risken är överhängande att morgondagens chefer väljer bort offentlig sektor och att den dräneras på värdefull chefskompetens, säger Annika Elias, Ledarnas förbundsordförande.

Chefsbarometern visar på tydliga skillnader mellan privat och offentlig sektor:

  • Större personalansvar: I offentlig sektor är det dubbelt så vanligt att cheferna har fler än 50 underställda medarbetare som i den privata. 13 procent av cheferna har fler än 50 medarbetare, medan motsvarande andel i privat sektor är 6 procent.
  • Fler utbrända: Utbrändhet är vanligare inom offentlig sektor, nära hälften (49 procent) av cheferna i undersökningen har erfarenhet av utbrända medarbetare medan var fjärde (25 procent) inom privat sektor har samma erfarenhet. Problem med mobbning är också vanligare i offentlig sektor.
  • Fler missnöjda med lönen: Fler chefer är missnöjda med sin lön i offentlig sektor. 11 procent uppger att de inte alls är nöjda, 5 procent av cheferna i privat sektor säger sig inte alls vara nöjda.
  • Färre förmåner: Nära hälften (48 procent) av cheferna inom offentlig sektor saknar förmån, medan 81 procent av cheferna inom den privata sektorn har en eller flera förmåner. Undersökningen visar också att typen av förmån skiljer sig kraftigt åt.

– Offentlig sektor måste bli bättre på att premiera goda ledare och vara lyhörd för chefernas individuella önskemål, avslutar Annika Elias.

Fakta om Chefsbarometern:

Synovate Temo har på uppdrag av Ledarna genomfört Chefsbarometern, som är en årligen återkommande undersökning bland chefer inom privat och offentlig sektor. Ledarnas Chefsbarometer baseras på 1 133 intervjuer under mars 2007, varav 359 inom offentlig sektor Undersökningen finns bifogad med pressmeddelandet.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem