2009-12-22

Fler arbetssökande chefer än på länge - men nu ökar antalet nyanmälda jobb

Antalet arbetssökande högre chefer registrerade vid Arbetsförmedlingen är nu 10 000 – en ökning på över 50 procent från november 2008. Men nu ökar också antalet nyanmälda chefsjobb. Det visar siffror från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Antalet arbetssökande chefer fortsätter öka. Sedan november månad 2008 har antalet arbetssökande ökat med 51 procent. Sedan juli i år har siffran stigit med 400 personer. Men nu ökar äntligen de nyanmälda jobben - trots att det sker från en låg nivå. De nyanmälda platserna i november är 790, vilket är en ökning från augusti med cirka 70 jobb.

Utvecklingen har varit dyster. På två år har antalet lediga chefsjobb halverats. När högkonjunkturen hade sin topp för två år sedan fanns det 1 567 lediga chefsjobb - i november 2008 när ekonomin panikbromsade var antalet lediga jobb 980. Flest arbetssökande chefer anmälda hos Arbetsförmedlingen finns bland försäljnings – och marknadschefer.

Trots att arbetstillfällena för chefer är färre än på väldigt länge kan chefserfarenhet snart vara en bristvara. Det är nu arbetsgivarna behöver förbereda sig inför generationsväxlingen - både i näringslivet och i den offentliga sektorn.

– Att ha en plan för chefsförsörjningen är nödvändigt. Generationsväxlingen kommer att tvinga många företag att rekrytera nya chefer. I Sverige behöver vi ersätta 100 000 chefer under de närmaste åren. Arbetsgivarna har inte råd att nedprioritera frågan nu, säger Annika Elias ordförande i Ledarna.

Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos är konjunkturen på väg mot en förbättring från den djupa svackan för ett år sedan. Även om antalet arbetslösa kommer att fortsätta att öka ser det nu ut att bli en snabbare vändning än förväntat.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem