2003-06-23

Fortum försvårar fackligt arbete

De fackliga organisationerna inom Energibolaget Fortum i Sverige har under en längre tid fört förhandlingar med företaget om samverkansformerna mellan fack och företag.

Företaget har trots fackens invändningar tvingat fram spelregler som markant avviker från de normala på svensk arbetsmarknad. Det handlar bland annat om att facken vägras en rimlig samverkan på koncernnivå. Framförallt försöker företaget förhindra att de fackliga organisationerna arbetar på ett för både fack och företag rationellt sätt. Detta genom en orimlig tolkning av begreppen förtroendemannatid och kontaktarbete i det mellan EFA, LO och PTK tecknade centrala utvecklingsavtalet.

Enligt företaget ska alla förhandlingar ske inom varje affärsenhet och fackliga representanter ska endast kunna verka inom den egna affärsenheten på betald arbetstid.

De fackliga organisationerna, däribland Ledarna, har som en följd av detta sagt upp de samarbetsavtal som finns i några av Fortums affärsenheter.

Ledarnas facklige kontaktperson: Lars Åström, 070-3138624

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem