2009-05-12

Här finns kvinnorna som vill nå toppen

Idag kl. 21.00 publicerar Sveriges chefsorganisation och karriärnätverket Shortcut listan över Framtidens kvinnliga ledare för tredje året i rad. En enkät bland de nominerade visar att framgångsreceptet för framtidens ledare är att hitta rätt arbetsgivare, att ha en bra närmaste chef och att vilja påverka. Trots att 7 av 10 av de unga kvinnorna känt en tvekan inför sin chefskarriär är 8 av 10 beredda på att satsa på en ännu högre befattning.

Ledarna och Shortcut vill modernisera synen på den svenska chefsmarknaden och visa på den bredd och potential som finns bland unga chefer och ledare. Idag är cirka 30 procent av alla chefer i Sverige kvinnor. Av Sveriges 500 000 chefer är alltså cirka 150 000 kvinnor.

- Det är långt kvar till en jämställd chefsmarknad. Det gäller för alla chefsnivåer – från första linjens chefer till ledningsgrupper och styrelser, säger Annika Elias ordförande i Ledarna.

För att veta mer om drivkrafterna, framgångsrecepten och åsikterna hos de 75 nominerade kvinnorna som utgör toppskiktet av unga chefer inom näringsliv, politik, kultur och offentlig sektor genomför Ledarna och Shortcut årligen en enkät.

- De nominerade har en unik inblick i hur det ser ut på den unga chefsmarknaden idag, säger Klara Adolphson, ledarskapskonsult på Ledarna.

Ikväll kl. 21.00 presenteras vinnaren och listan över de 75 nominerade på en gala på Debaser Medis i Stockholm. I år har intresset för eventet varit större än någonsin med över 200 nomineringar till listan och över 600 anmälda gäster till galan. Galan gästas av bland andra moderaternas partisekreterare Per Schlingmann och socialdemokraternas talesperson i jämställdhetsfrågor Claes Borgström.

Enkäten genomfördes för första gången 2008. Webbenkäten genomfördes under mars–april 2009 av Ledarna och Shortcut. Rapporten finns bifogad i sin helhet och finns att hämta på Ledarnas hemsida under Press.

Enkäten i korthet:

 • Den starkaste drivkraften till att bli framgångsrik på sitt eget område är viljan att påverka.
 • Framgångsreceptet är att hitta rätt arbetsgivare/ arbetsplats, ett starkt nätverk och att jobba mycket.
 • Fler än 8 av 10 anger att den närmaste chefen spelar en avgörande roll i hur väl man lyckas.
 • 7 av 10 har känt tvekan inför sitt arbete som chef eller ledare, men
 • Nästan 8 av 10 kan tänka sig en högre befattning antingen inom eller utanför den nuvarande arbetsplatsen.
 • Över hälften har själv mött på orättvisor på grund av sitt kön. Det är vanligare att man sett kollegor stöta på orättvisor eller diskriminering, än att man själv upplevt det.
 • Nästan hälften anser att kvinnor missgynnas i rekryteringssammanhang.
 • Nästan hälften är för kvotering till börsbolagens styrelser.
 • 9 av 10 anser att jämställdhet i arbetslivet är viktigt – 6 av 10 anser jämställda arbetsplatser är mer konkurrenskraftiga.

Bakgrundsfakta:

 • Totalt 62 svarande av 75, svarsfrekvens på 82 procent.
 • Kvinnorna är nominerade till Framtiden kvinnliga ledare 2009 och är födda tidigast 1973
 • 100 procent har högskole- eller universitetspoäng
 • 83 procent har en examen från högskola eller universitet

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem