2001-09-26

Individer offras för den svenska modellen

Ett tjugotal namnkunniga debattörer diskuterade i går frågan om individers valfrihet på arbetsmarknaden och det kan konstateras att det fanns en stor enighet om att individer i dag offras för den svenska modellen och organisationernas överlevnad.

- Vi är glada att vi nu har fått den här viktiga frågan på dagordningen. Inte minst politikerna i panelen insåg behovet av en diskussion kring regelverket arbetsmarknaden så att detta regelsystem inte kränker eller missgynnar enskilda individer. Jag skulle bli förvånad om vi inte ser konkreta reformförslag i valrörelsen, konstaterar Björn Bergman.

Många debattörer från skilda håll poängterade också att denna fråga visar på de problem som finns på arbetsmarknaden i stort. De senaste decenniernas förändringar i samhället avspeglas inte i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

En tydlig ståndpunkt i diskussionen var att alla organisationer på arbetsmarknaden, både fack och arbetsgivare, måste förändras i grunden om de ska återvinna människors förtroende. Annars kommer inte dessa organisationer att överleva.

I den Temo-undersökning som presenterades i samband med seminariet säger 9 av 10 svenskar att de själva vill välja sina företrädare på arbetsmarknaden. Lika många tycker att det är viktigt av princip att den enskilde själv väljer vem som ska företräda honom eller henne på arbetsmarknaden.

Ledarna höll på tisdagen ett seminarium om individens rätt att själv välja företrädare på arbetsmarkanden. Dagens situation där man på många arbetsplatser "tvångsföreträds" av en utvald fackförening vare sig man är med i den eller inte är ett demokratiskt problem.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem