2009-09-24

Ledarna slår rekord

Sveriges chefsorganisation Ledarna har aldrig varit större. Antalet medlemmar i september månad är 77 018, vilket är det högsta medlemsantalet på 104 år.

Antalet medlemmar har ökat med 8 procent från augusti 2008 till augusti 2009. Detta trots att många fackliga organisationer idag kämpar med vikande medlemssiffror.

Att svenska chefer nu kommer till Ledarna beror inte enbart på lågkonjunkturen och ett ökat trygghetsbehov hos chefer. Enligt statistiken kommer ungefär hälften av de nya medlemmarna från andra fackförbund.

– Jag tror att de väljer oss för att vi är en modern organisation som sätter individen i fokus, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Ledarna har tagit fasta på att hjälpa cheferna i den dubbla rollen som arbetsgivarens företrädare och anställd.

– Vi jobbar sedan länge på att ge cheferna stöd både i yrkesrollen och i den egna anställningen. Det här är ett kvitto på att vi möter deras behov, säger Per Hedelin vd för Ledarna.

Ledarna har haft en positiv medlemstillväxt från januari 2008. Nettotillväxten av medlemmar från augusti 2008 till augusti 2009 var 7,9 procent och avser aktiva medlemmar. Ungefär hälften av de nya medlemmarna anger att de tidigare varit oorganiserade.

Sveriges chefsorganisation Ledarna organiserar chefer i alla branscher och på alla nivåer.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem