2006-08-29

Ledarna startar jobbförmedling för chefer

På chefsjobb.se, som är Sveriges största rekryteringssajt för chefsjobb, samlas lediga chefstjänster från rekryteringsföretag, organisationer, kommuner och företag. Ledarnas samarbete med chefsjobb.se innebär hjälp och stöd för chefer som vill ta nästa steg i karriären, oavsett om cheferna i dag har jobb eller är arbetslösa.

Chefsjobb.se har som målsättning att samla ihop alla lediga chefsjobb i Sverige och publicera dessa tjänster på en och samma plats.

- Anledningen är att vi vill förenkla processen för alla dem som söker ett chefsjobb samt effektivisera platsannonseringen för alla företag som söker chefer, säger Rickard Linetti, VD på Chefsjobb.

En färsk undersökning från Ledarna, Chefspanelen, visar att 55 procent av alla chefer har funderat på att byta arbetsplats under den senaste tremånadersperioden. Undersökningen baseras på svar från 2 262 chefer i Sverige. Chefspanelen, som är en internetbaserad undersökning, består av svar från Ledarnas medlemmar samt ickemedlemmar. På frågan om varför de funderar på att byta arbetsplats är svaren att de

  • saknar personlig utveckling (36 procent)
  • har arbetat allt för länge på nuvarande arbetsplats (29 procent)
  • saknar stöd från överordnade (24 procent).

- Det känns oerhört tillfredsställande för oss att kunna erbjuda våra medlemmar denna tjänst. Omsättningen på chefsmarknaden är viktig för våra medlemmars karriär- och löneutveckling, säger Per Hedelin, vd, Ledarna, Sveriges Chefsorganisation.

- Detta är också ett bra komplement till våra andra tjänster som till exempel karriärrådgivning. Vi har även en omfattande service till chefer som söker jobb, säger Per Hedelin.

Logga in på www.ledarna.se för ytterligare information och Chefsjobb.se.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem