2005-09-23

Ledarnas chef startar blogg

Ledarna, Sveriges Chefsorganisation, startar en egen blogg. Syftet är att skapa en ny och öppen arena för att diskutera chefs- och ledarskapsfrågor.

Bloggar har kommit att bli ett värdefullt komplement till de traditionella informationskanalerna. I takt med att allt fler bloggar startats har också intresset för detta snabba och okomplicerade sätt att föra en offentlig dialog ökat. När Per Hedelin, verkställande chef på Ledarna, nu startar sin blogg är just syftet att ge organisationens medlemmar och alla andra som är intresserade av chefs- och ledarskapsfrågor en ny arena för att presentera fakta men också föra debatt.

I sin första blogg (www.ledarna.se/persblogg) skriver verkställande chefen för Ledarna Per Hedelin:

- Chefen har en väsentlig roll för tillväxt, konkurrenskraft och hälsa. En chef med rätt villkor och förutsättningar från sin uppdragsgivare skapar resultat och konkurrenskraft för sitt företag eller förvaltning. Därför vill jag uppmana alla arbetsgivare att fundera igenom vilket värde era chefer skapar för verksamheten och vad ni behöver göra för att förbättra förutsättningarna. Många av dagens unga väljer företag efter ledarskapet. Ledarskapet har blivit en del av varumärket.

- Vår förhoppning är att Ledarnas blogg ska bli en spänstig och välbesökt webbplats för alla ledare och andra som är intresserade av ledarskapsfrågor, säger Anne Kuylenstierna, informationschef på Ledarna. Ledare behöver egna forum och vår nya blogg har givit dem ett.

Läs bloggen här:
www.ledarna.se/persblogg

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem